לוגו XR for Peace Ideathon & Conference
January 23, 2020, IDC Herzliya