מגזין הרצליאן - IDC Herzliyan


מגזין הבינתחומי הרצליה הדו-שנתי, IDC Herzliyan, מתמקד בפרסום האירועים המרכזיים הנוגעים לכל תחומי החיים בקמפוס - סטודנטים, מינויים עדכניים, חדשות אקדמאיות ועדכונים, כנסים חשובים/בולטים, מבנים חדשים, תכניות לעתיד ועוד.

אם ברצונכם לקבל עותק דיגיטלי במייל, נא לכתוב/לעדכן/לבקש בכתובת: rgilboa@idc.ac.il