יעדים וגישות

 

מודל לאקדמיה אחרת

המרכז הבינתחומי הרצליה שואף להתפתח ולהיות אוניברסיטה בעלת בשורה ייחודית באקדמיה הישראלית. גישתו האקדמית היא אינטרדיסציפלינרית מובהקת; מסגרתו הארגונית מבטיחה את עצמאותו הכלכלית; מרחב התייחסותו הוא קהיליית העסקים הבינלאומית. מטרתו העיקרית של המרכז הבינתחומי היא הכשרת אנשי מקצוע ישראליים בתחומי העסקים, הפוליטיקה, המשפט ומדעי המחשב, בראייה רחבה של תנאי הסביבה במאה ה-21. המרכז הבינתחומי מפעיל תכניות אקדמיות בינלאומיות באנגלית, המפגישות סטודנטים מצטיינים מישראל עם עמיתים מרחבי העולם. בדרך זו מעניק המרכז לבוגריו היכרות עם מאפייני העולם שמעבר לגבולות ישראל.

מייסדי המרכז חלמו והגשימו את הקמתו של מודל לאקדמיה אחרת. אקדמיה שחותרת להשתוות לרמת המעולים שבמוסדות ההשכלה בעולם, והופכת מקור השראה למערכת האוניברסיטאית במדינה כולה.

 

בינתחומיות, השפה העסקית החדשה

השינויים התכופים שחלים בעולם ובאזור, מציבים אתגרים חדשים בפני בוגרי המוסדות האקדמיים, לעומת האתגרים בפניהם ניצבו קודמיהם. השווקים הגלובליים ופתיחתם בפני היזם הישראלי מחייבים הקניית ידע נוסף ויכולת לתקשר בשפה הבינלאומית החדשה, המבוססת על ידע בינתחומי בכלכלה, משפטים, מחשבים ועוד. בינתחומיות היא היכולת האינטלקטואלית להתייחס לבעיה נתונה מכמה זוויות ראייה בו בזמן, ולמצוא לה פתרון משולב. ההכשרה הבינתחומית נמצאת בראשית דרכה באקדמיה הבינלאומית. המרכז הבינתחומי שואף להמשיך ולפתח את הכשירויות המיוחדות לו, וכך להיות בין מובילי ההתפתחות האקדמית בעולם בתחום זה.


מבט עם אופק בינלאומי 

הסביבה העסקית החדשה היא בינלאומית, ומחייבת ראייה גלובלית. כל חברי הסגל הבכיר של המרכז נהנים ממוניטין בינלאומי ומהיכרות עם מערכות מקצועיות מחוץ למדינת ישראל. לצדם פועלת ועדה מייעצת בינלאומית, שבה חברים מיטב הכוחות האקדמיים בעולם, התורמים מיכולתם ומכשרונם להצלחת המרכז ותלמידיו.


הסטודנט במרכז העשייה האקדמית

המרכז הבינתחומי רואה את עיקר שליחותו בהכשרתם של תלמידיו לקראת האתגרים המקצועיים והחברתיים המצפים להם, ומאמציו ממוקדים במטרה זו. בהתאם, מושם דגש על הקשר הישיר עם הסטודנטים, בכל התחומים, האקדמיים, האישיים והקבוצתיים.


מחקר איכותי וחדשני

המרכז הבינתחומי הרצליה מטפח תכניות מחקר, מלגות ופיתוח, על איכותן, יצירתן, חדשנותן והשפעתן. המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מרכז ליצירה של ידע; קידום מדעי החברה הקשורים לתורת המשפט, למדעים ולחדשנות. המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מרכז מוביל למחקר חדשני ושיתופי. 

עצמאות אקדמית ומנהלית

הבינתחומי הרצליה הוא מוסד ללא מטרות רווח ומיום היווסדו בחר שלא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה. שכר הלימוד בבינתחומי מכסה רק כ-80% מהוצאותיו השוטפות. יתר ההוצאות ממומנות על-ידי תרומות. הודות לעצמאותו התקציבית, נהנה הבינתחומי מחרות אקדמית ומנהלית מלאה ומחויב רק לטובת תלמידיו ולהשכלתם. הבינתחומי הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל.

המרכז גובה מתלמידיו שכר לימוד ריאלי ומעניק תגמול הולם למוריו. מייסדי המרכז, מאמינים כי כך ניתן לתמרץ את חברי הסגל האקדמי למצוינות, לבחינה מתמדת של תכניות לימודים ושיטות הוראה, למעורבות, יוזמה וגילוי עניין בסטודנטים, ולהתעדכנות מתמדת בהתפתחויות בשוק ובידע הבינלאומי.