​* בקשת הנגשה בלימודים ובסיורים יש להגיש 90 יום לפחות לפני תחילת הסמסטר למרכז הנגישות: negishut@idc.ac.il 09-9602738