​* בקשת הנגשה בלימודים ובסיורים יש להגיש 90 יום לפחות לפני תחילת הסמסטר למרכז הנגישות במייל: negishut@idc.ac.il  או בטלפון: 09-9602738