המידע מחולק לפי:

  1.  קהל הסטודנטים עם לקויות למידה/הפרעות קשב או מוגבלות קוגנטיבית (נוירולוגית).
  2.  קהל הסטודנטים עם מוגבלות חושית, מוגבלות בניידות, או מוגבלות הנגרמת ממחלה כרונית המשפיעה על הלמידה. 


המידע בעמוד זה אינו בא להחליף את המידע הקיים באתר שירותיי הייעוץ הפסיכולוגי בנוגע להתאמות סטודנטים עם לקויות למידה/הפרעות קשב- למידע מעודכן יש לעיין באתר בעמוד זה >>

מרכז לאה ונפתלי לנגישות וטיפוח כישורי למידה מציע את שירותיו לסטודנטים שעברו תהליך הכרה מטעם דיקנית הסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה כמפורט בהמשך העמוד.


 

תנאים מותאמים בבחינות לסטודנט עם לקויות למידה/הפרעת קשב

גוף אחראי ומטפל - שירותיי הייעוץ לסטודנט

שים לב- לקבלת מידע מהימן ועדכני יש לעיין בעמוד הגשת אבחונים בתחום לקויי למידה באתר המרכז הבינתחומי. 

תנאים מותאמים בבחינות לסטודנט עם מגבלות חושית, מוגבלות בניידות, או מוגבלות הנגרמת ממחלה כרונית המשפיעה על הלמידה

גוף אחראי ומטפל - רכזת המסלול

על מנת לקבל תנאים מותאמים בבחינות יש להגיש את טופס הבקשה וכל המסמכים הרפואיים לרכזת המסלול. רכזת הנגישות האקדמית, מענית שטיין ​, תתאם מול הסטודנט פגישה בעקבות הבקשה להתאמות. המלצותיה יועברו לאישור דיקנית הסטודנטים אשר מנחה את מנהל בחינות ומזכירות המסלול של הסטודנט הנ"ל. 

 ​

טפסים נדרשים להעברה לרכזת המסלול לצורך הגשת בקשה להתאמות על רקע מוגבלות רפואית:


לבסוף הסטודנט מקבל מכתב ממנהל הבחינות המאשר את ההתאמות ( שנבדקו על ידי שירותי היעוץ הפסיכולוגי ו/או מרכז הנגישות), והוא מוזמן לפנות ולהינות משירותי המרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה.