​מתי יש לשלם?

יש לשלם מראש עבור כול פעילות במרכז, ולשמור  את הקבלה על התשלום.
שימו לב - לא יתקבל לפגישה סטודנט אשר לא שילם עבורה מראש‏.

כיצד ניתן לשלם?

  1.  בכרטיס אשראי בעמוד זה.


 

חוב בתשלום לשירותי המרכז- נוהל

סטודנט אשר נושא חוב בתשלום לאחד משירותיי המרכז לא יוכל להנות משירותיי המרכז האחרים עד להסדרת החוב.
במקרה של חוב שאינו מוסדר ולפי החלטת דיקאן הסטודנטים יתווסף החוב לשכ"ל של הסטודנט.