מוכנים להירשם?

הנה מה שנדרש:

  • צילום גיליון ציונים- בשלב מאוחר יותר יש להציג מקור
  • צילום אישור זכאות לתואר/ תעודת .B.A- בשלב מאוחר יותר יש להציג מקור
  • קורות חיים
  • ציון GMAT (מהווה יתרון)- בשלב מאוחר יש להציג מקור
  • תמונה 
  • טופס רישום ידני/ אינטרנט
  • צילום ת.ז.