מוכנים להירשם?

הנה מה שנדרש:

  • צילום גיליון ציונים- בשלב מאוחר יותר יש להציג מסמך מקורי
  • צילום אישור זכאות- בשלב מאוחר יותר יש להציג מסמך מקורי
  • קורות חיים
  • טופס ממליצים 
  • טופס ביו
  • תמונה אלקטרונית
  • שאלון
  • צילום ת.ז
  • לרישום לתכנית המחקרית של ה-MBA יהיה עליכם לשלוח GMAT כמותי ומילולי.