מוכנים להירשם?

הנה מה שנדרש:

  • גיליון ציונים- בשלב מאוחר יותר יש להציג מסמך מקורי
  • אישור זכאות- בשלב מאוחר יותר יש להציג מסמך מקורי
  • קורות חיים
  • טופס ממליצים
  •  חיבור אישי
  • צילום ת.ז.
  • תמונת פספורט​