מטרת התכנית לאפשר לצעירים ולצעירות בעלי מוטיבציה ופוטנציאל לימודי גבוה המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות לרכוש תואר אקדמי על מנת שיוכלו להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר העסקי בעבודה מאתגרת ומתגמלת ובכך להביא לשינוי משמעותי בחייהם.

בתכנית שלושה מסלולי לימוד - מדעי המחשב, מנהל עסקים-חשבונאות, וכלכלה-יזמות.

התכנית מיועדת ליוצאי שכונות שיקום, מצוקה ועיירות פיתוח בעלי נזקקות כלכלית מוכחת על-פי קריטריוני ועדת המלגות של הבינתחומי הרצליה, שהרקע הכלכלי-חברתי בו גדלו מנע מהם לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים של המוסדות להשכלה גבוהה ולממש את היכולת הטמונה בהם. שירות צבאי או לאומי מלא הוא תנאי לקבלת מלגות במרכז הבינתחומי.

מי שפטור משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש מועמדות אם שירת שירות אזרחי או התנדבותי.

המתקבלים לתכנית זוכים בליווי אקדמי צמוד, בתכנית לימודים מותאמת, בחונכויות ובמלגת לימודים כמעט מלאה. תכנית הלימודים במדעי המחשב נפרסת על פני ארבע שנים במקום שלוש כמקובל, כדי להקל על העומס הלימודי (תכניות הלימודים במנהל עסקים חשבונאות ובכלכלה-יזמות נמשכות שלוש שנים).​שכר הלימוד לתכנית קרן אור 

הלימודים לתואר הראשון בתכנית קרן אור ממומנים על-ידי מלגה. 


שכר הלימוד לתואר כולו עומד על סך של 12,000 ₪*, והוא מחולק על פני שנות הלימודים. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במדעי המחשב יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר  בארבע  שנים באופן הבא: בשנת קליטה (מכינה) 4,000 ₪, בשנה א' 2,000 בשנה ב'  2,000 ₪, ובשנה ג'  4,000 ₪. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון בכלכלה ויזמות יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר בשלוש שנים באופן הבא: בשנה א' 3,000 ₪, בשנה ב' 4,000 ₪, ובשנה ג' 5,000 ₪. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר בשלוש שנים  באופן הבא: בשנה א' 2,000 ₪, בשנים ב' ו- ג' 5,000 ₪ ובנוסף  5,262 (עבור ההשלמה בחשבונאות ) בכל שנה.


* העלות הכולל של התואר בחשבונאות במסלול "קרן-אור"  עומד על   סך   22,524 ₪.