תכנית "קרן אור" הינה תכנית לימודים ייחודית המיועדת לצעירים וצעירות בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה חזקה המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות. בתכנית שלושה מסלולי לימוד - מדעי המחשב (תואר B.Sc במדעי המחשב), חשבונאות (תואר B.A במנהל עסקים - חשבונאות), וכלכלה-יזמות (תואר B.A דו חוגי בכלכלה ויזמות עם התמחות ב-Data Science).


התכנית מאפשרת למועמדים מתאימים, שהרקע הכלכלי-חברתי בו גדלו מנע מהם לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים של המוסדות להשכלה גבוהה, לממש את היכולת הטמונה בהם ולהשיג תואר אקדמי, על מנת שיוכלו להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר העסקי בעבודה מאתגרת ומתגמלת ובכך להביא לשינוי משמעותי בחייהם.


סטודנטים בתכנית "קרן אור" זוכים בליווי אקדמי ואישי צמוד, בתכנית לימודים מותאמת ובחונכויות. תכנית הלימודים במדעי המחשב נפרסת על פני ארבע שנים במקום שלוש כמקובל, כדי להקל על העומס הלימודי (תכניות הלימודים בחשבונאות ובכלכלה-יזמות נמשכות שלוש שנים).
המתקבלים לתכנית זוכים במלגת שכר לימוד של למעלה מ- 90%. שכר הלימוד לתואר כולו בתכנית עומד כיום על 9,000 ₪ והוא נפרש בהדרגה על פני כל שנות הלימוד.​שכר הלימוד

הלימודים לתואר הראשון בתכנית קרן אור ממומנים על-ידי מלגה. שכר הלימוד לתואר כולו עומד על סך של 9,000 ₪ בלבד והוא מחולק על פני שנות הלימודים. סכום זה הוא פחות מ- 10% משכר הלימוד המלא במרכז הבינתחומי הרצליה.


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במדעי המחשב יפרסו בארבע השנים את שכר הלימוד באופן הבא: 4,000 ₪, 2,000 ₪, 2,000 ₪ ו- 1,000 ₪ בהתאמה. 

תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים-חשבונאות וביזמות-כלכלה יפרסו בשלוש השנים את שכר הלימוד באופן הבא: 1,000 ₪, 4,000 ₪, 4,000 ₪ בהתאמה. 


מועמדים המעוניינים להתייעץ עם סטודנטים מהתכנית או עם סגל התכנית בקשר להתאמתם, מוזמנים ליצור קשר עם משרד הרישום שם יופנו לגורם המתאים.