מטרת התכנית לאפשר לצעירים ולצעירות בעלי מוטיבציה ופוטנציאל לימודי גבוה המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות לרכוש תואר אקדמי על מנת שיוכלו להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר העסקי בעבודה מאתגרת ומתגמלת ובכך להביא לשינוי משמעותי בחייהם.

בתכנית שלושה מסלולי לימוד - מדעי המחשב, מנהל עסקים-חשבונאות, וכלכלה-יזמות.

התכנית מיועדת ליוצאי שכונות שיקום, מצוקה ועיירות פיתוח בעלי נזקקות כלכלית מוכחת על-פי קריטריוני ועדת המלגות של הבינתחומי הרצליה, שהרקע הכלכלי-חברתי בו גדלו מנע מהם לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים של המוסדות להשכלה גבוהה ולממש את היכולת הטמונה בהם. שירות צבאי או לאומי מלא הוא תנאי לקבלת מלגות במרכז הבינתחומי.

מי שפטור משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש מועמדות אם שירת שירות אזרחי או התנדבותי.

המתקבלים לתכנית זוכים בליווי אקדמי צמוד, בתכנית לימודים מותאמת, בחונכויות ובמלגת לימודים כמעט מלאה. תכנית הלימודים במדעי המחשב נפרסת על פני ארבע שנים במקום שלוש כמקובל, כדי להקל על העומס הלימודי (תכניות הלימודים במנהל עסקים חשבונאות ובכלכלה-יזמות נמשכות שלוש שנים).


הרישום לשנת תשפ"א נסגר, נשמח להיות איתכם בקשר בנוגע לשנה הבאה.​שכר הלימוד

הלימודים לתואר הראשון בתכנית קרן אור ממומנים על-ידי מלגה. שכר הלימוד לתואר כולו עומד על סך של 9,000 ₪ בלבד והוא מחולק על פני שנות הלימודים. סכום זה הוא פחות מ- 10% משכר הלימוד המלא במרכז הבינתחומי הרצליה.


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במדעי המחשב יפרסו בארבע השנים את שכר הלימוד באופן הבא: 4,000 ₪, 2,000 ₪, 2,000 ₪ ו- 1,000 ₪ בהתאמה. 

תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים-חשבונאות וביזמות-כלכלה יפרסו בשלוש השנים את שכר הלימוד באופן הבא: 1,000 ₪, 4,000 ₪, 4,000 ₪ בהתאמה. 


מועמדים המעוניינים להתייעץ עם סטודנטים מהתכנית או עם סגל התכנית בקשר להתאמתם, מוזמנים ליצור קשר עם משרד הרישום שם יופנו לגורם המתאים.