הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיים, נשמח לראותכם בשנה הבאה.​שכר הלימוד לתכנית קרן אור 

הלימודים לתואר הראשון בתכנית קרן אור ממומנים על-ידי מלגה. 


שכר הלימוד לתואר כולו עומד על סך של 12,000 ₪*, והוא מחולק על פני שנות הלימודים. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במדעי המחשב יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר  בארבע  שנים באופן הבא: בשנת קליטה (מכינה) 4,000 ₪, בשנה א' 2,000 בשנה ב'  2,000 ₪, ובשנה ג'  4,000 ₪. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון בכלכלה ויזמות יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר בשלוש שנים באופן הבא: בשנה א' 3,000 ₪, בשנה ב' 4,000 ₪, ובשנה ג' 5,000 ₪. 


תלמידי התכנית במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות יפרסו את תשלום שכר הלימוד לתואר בשלוש שנים  באופן הבא: בשנה א' 2,000 ₪, בשנים ב' ו- ג' 5,000 ₪ ובנוסף  5,262 (עבור ההשלמה בחשבונאות ) בכל שנה.


* העלות הכולל של התואר בחשבונאות במסלול "קרן-אור"  עומד על   סך   22,524 ₪.