מלגת לימודים על רקע סוציו-אקונומי


 


המרכז הבינתחומי שם לו למטרה לקלוט לשורותיו סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית. על מנת להקל על הסטודנטים החדשים בקליטתם, מאפשר המרכז הבינתחומי להגיש בקשה למלגת לימודים במספר מועדים:

  1. מועמדים ללימודים שיקדימו הרשמתם ויציינו בטופס הרישום כי הם מעוניינים בהנחה על רקע סוציו-אקונומי, יקבלו לבתיהם טופס בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה ללימודים. בקשות אלו יוכלו להגיש רק מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן המניין עד סוף מאי בכל השנה. את הטפסים יש להגיש במלואם לא יאוחר מאמצע חודש יוני בכל שנה, למשרד דיקנאט הסטודנטים. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת הצורך. ההחלטה על מתן ההנחה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים, באותו מועד ,לפני תחילת הלימודים. עד למועד זה, על התלמיד לשלם מקדמה ולעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד במועדם.
  2. מועמדים ללימודים שהינם תושבי שכונות שיקום, עיירות פיתוח ושכונות מצוקה אשר יתקבלו ללימודים עד אמצע חודש יולי, יוכלו להגיש בקשת הנחה עד סוף חודש יולי.
  3. סטודנטים חדשים אשר לא יגישו את בקשת ההנחה שלהם באחד מהמועדים לעיל וסטודנטים ממשיכים, יוכלו להגיש בקשה בראשית שנת הלימודים, ולקבל תשובה בראשית סמסטר ב' . יש לעקוב אחר הודעה מטעם דיקאנט הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים בנוגע למועד האחרון להגשת הבקשה.


לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם גלית צבי, סגנית דיקנית הסטודנטים - gzvi@idc.ac.il