המסמכים הנדרשים בקטגוריה זו:

  • צילום תעודת זהות
  •  קורות חיים
  •  לפחות שני מכתבי המלצה מקוריים
  •  ניתן לצרף תעודות הוקרה/ הצטיינות/ הערכה או כל מסמך אחר המעיד על הישגים אישיים
  •  ניתן לצרף כל אסמכתא המעידה על קורסים מקצועיים ולימודי תעודה קודמים (אם רלוונטי)

    המתקבלים על סמך קטגוריה זו יידרשו לעבור קורסי תגבור ויהיה עליהם לעמוד בתנאי שהוצב להם כפי שיוצג במכתב הקבלה.