• -->לתשומת לבכם :

מועמדים שיציגו בעת הרישום תעודות לא מקוריות ייבדקו על סמך הנתונים שהציגו. אם יוחלט לקבלם , הם יעודכנו ויהא עליהם להציג מיד את התעודות המקוריות. מועמדים שיעכבו הצגת המסמכים המקוריים עלולים לאבד את מקומם ויידחו לשלב מיון מאוחר יותר.

מסמך מקורי ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות :

  • הצגת המסמכים המקוריים במשרד הרישום- כל מסמך ייסרק לתיקו האישי של המועמד ויוחזר אליו. אין להשאיר מסמכי מקור במשרד הרישום.
  • משלוח המסמכים המקוריים למִנהל הרישום בדואר רשום לכתובת: עבור מנהל רישום וקבלה, המרכז הבינתחומי, רח' האוניברסיטה 8
    ת.ד 167
    הרצליה 4610101


המסמכים יוחזרו למועמדים בדואר רגיל לכתובת שצוינה בטופס הרישום.