כיצד ניתן להגיע לרמת פטור מלימודי אנגלית?

1. הצגת ציון במבחן אמי"ר, אמיר"ם, או פסיכומטרי המזכה בפטור מלימודי אנגלית לפי החלוקה הבאה:


 

רמה  אמי"רפסיכומטרי / אמיר"ם
טרום בסיסי​150-184
​50-84
בסיסי​185-199
​85-99
מתקדמים א
​200-219
​100-119
​מתקדמים ב
​220-233
​120-133
​פטור מלימודי אנגלית*
​234-250
​134-150



  • סטודנטים בבית הספר למשפטים לא זכאים לפטור מלימודי אנגלית, ובעלי ציון 120 ומעלה ישובצו לרמת מתקדמים ב'.


 

בחינת המיון של המרכז הארצי (אמי"ר ואמיר"ם)  מתקיימות במספר מועדים במהלך השנה ובמקומות שונים בארץ . מידע ניתן למצוא באתר >>

כמו כן יתקיימו מספר מועדי אמיר"ם (בחינה ללא אפשרות למתן תנאים מותאמים) באוניברסיטת רייכמן. ההרשמה לבחינה, למתקבלים ללימודים, ללא ציון קודם באחד המבחנים, באמצעות אתר אוניברסיטת רייכמן תחת סטטוס רישום, עלות הבחינה: 252 ש"ח. לשאלות בנושא ההרשמה ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה 09-9527200.


 

2. קורסי אנגלית בקמפוס: במהלך שנת הלימודים, כולל סמסטר קיץ, מוצעים קורסים ברמות האנגלית השונות, באוניברסיטת רייכמן. כל קורסי האנגלית, מלבד רמת מתקדמים ב', מוצעים בעלות. מידע אודות הקורסים שנפתחים יתפרסם בידיעון באתר אוניברסיטת רייכמן. הרישום לקורסים אלו על בסיס מקום פנוי.

התחלת שנת הלימודים ללא ציון המאפשר שיבוץ לרמת אנגלית עלולה לעכב את השלמת חובות האנגלית הנדרשות לצורך קבלת התואר, לכן מומלץ להיבחן ולהציג ציון אנגלית טרם תחילת שנת הלימודים. מומלץ להיבחן ולהציג רמת אנגלית מוקדם ככל האפשר זאת על מנת להיערך מראש למספר הקורסים הנדרשים ולדאוג להשלים את דרישות האנגלית עד סיום שנת הלימודים השנייה בתכנית תלת שנתית או עד סיום שנת הלימודים השלישית בתכנית ארבע שנתית. סטודנט שלא יגיע לרמת פטור במועד זה לא יוכל להירשם לקורסי סמינר ומשום כך לא יוכל לקבל את זכאותו לתואר ולימודיו יגררו לשנה נוספת.


בכל שאלה ניתן ומומלץ לפנות לרכזת הסטודנטים.