כיצד ניתן להגיע לרמת פטור מלימודי אנגלית?

1. הצגת ציון במבחן אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי או SAT, המזכה בפטור מלימודי אנגלית לפי החלוקה הבאה:


 

פסיכומטרי / אמיר"םאמי"ררמה
134-150​234-250​פטור מלימודי אנגלית*
120-133​220-233​מתקדמים ב** 

 • סטודנטים בבית הספר למשפטים לא זכאים לפטור מלימודי אנגלית. ובעלי ציון 120 ומעלה ישובצו לרמת מתקדמים ב'.
 • רמת מתקדמים ב' נלמדת במסגרת הקורסים המוצעים בקמפוס.


 

בחינת המיון של המרכז הארצי (אמי"ר ואמיר"ם)  מתקיימות במספר מועדים במהלך השנה ובמקומות שונים בארץ . מידע ניתן למצוא באתר >>

כמו כן יתקיימו מספר מועדי אמיר"ם (בחינה ללא אפשרות למתן תנאים מותאמים) בקמפוס הבינתחומי. ההרשמה לבחינה, למתקבלים ללימודים, ללא ציון קודם באחד המבחנים, באמצעות אתר הבינתחומי תחת סטטוס רישום, עלות הבחינה: 252 ש"ח.


 

2. קורסי אנגלית בקמפוס: במהלך סמסטר קיץ יינתנו קורסי אנגלית בקמפוס ברמות מתקדמים א', בסיסי, טרום בסיסי ב' וטרום בסיסי א'. באחריות סטודנט המעוניין להשתבץ לקורסים אלו לפנות למנהל סטודנטים, הקורסים ניתנים בעלות של 1300* ש"ח.

ניתן להיעזר בקורסים המקוונים שפיתחה האוניברסיטה הפתוחה ומוצעים לקהל הסטודנטים ללא עלות. הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה נבנו כחלק מהחלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי האנגלית במוסדות האקדמיים בארץ, מותאמים ללמידה עצמית וכוללים הרצאות מצולמות, תרגולים ומשוב ממוחשב.  


 

*רמת מתקדמים ב' ניתנת ללא עלות. קורס ברמת טרום בסיסי א' ניתן בעלות של 1750 ש"ח.


 התחלת שנת הלימודים ללא ציון המאפשר שיבוץ לרמת אנגלית עלולה לעכב את השלמת חובות האנגלית הנדרשות לצורך קבלת התואר , לכן מומלץ להיבחן ולהציג ציון אנגלית טרם תחילת שנת הלימודים.


כיצד נקבעת רמת האנגלית שלי?

רמת אנגלית נקבעת על ידי ציון אנגלית באחד מהמבחנים הבאים: פסיכומטרי, אמי"ר, או אמיר"ם. ציון במבחן ייקבע את רמת האנגלית ויכול לסייע בבחירת קורס מקוון של האוניברסיטה הפתוחה, התואם לרמה. כמו כן ציון זה יכול לקבוע את השיבוץ למי שיירשם לקורסי אנגלית במהלך סימסטר קיץ בקמפוס.


 

האם עלי להגיש ציון באנגלית לפני תחילת שנת הלימודים?

מומלץ להיבחן ולהציג רמת אנגלית מוקדם ככל האפשר זאת על מנת להיערך מראש למספר הקורסים הנדרשים ולדאוג להשלים את דרישות האנגלית עד סיום שנת הלימודים השנייה בתכנית תלת שנתית או עד סיום שנת הלימודים השלישית בתכנית ארבע שנתית. סטודנט שלא יגיע לרמת פטור במועד זה לא יוכל להירשם לקורסי סמינר ומשום כך לא יוכל לקבל את זכאותו לתואר ולימודיו יגררו לשנה נוספת.


 

כיצד ישולבו לימודי האנגלית במהלך התואר?

סטודנטים אשר אינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית על סמך הציון אותו הציגו, נדרשים להגיע לרמה זו עד סיום שנת הלימודים השנייה בתכנית תלת שנתית או עד סיום שנת הלימודים השלישית בתכנית ארבע שנתית.


 

על מנת להשלים את דרישת האנגלית ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

 • בחינת אמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי והצגת ציון נדרש לרמת מתקדמים ב' או פטור.

 • קורסי אנגלית בקמפוס אשר ינתנו במסגרת סימסטר קיץ בלבד, בתשלום. (רמת מתקדמים ב' ניתנת במסגרת הקורסים הנלמדים בקמפוס במהלך כל השנה, ללא עלות).


 

חשוב לדעת

 • מועמדים אשר נבחנו בבחינת SAT, ישובצו לרמת אנגלית לאחר המרה של הציון בבחינת ה SAT, על ידי מנהל רישום וקבלה, לשם כך יש לשלוח את ציון הבחינה למנהל הרישום והקבלה.
 • אי השלמת חובות האנגלית במועד הנדרש עלולה לגרום לעיכוב בלימוד קורסים מתקדמים וכתוצאה מכך לעיכוב בסיום התואר 
 • כל הקורסים (פרט למתקדמים ב'- רמה A) ניתנים בתשלום והרישום אליהם נעשה באופן עצמאי. 
 • קורס מתקדמים ב' (רמה A ) ניתן ללא עלות וציונו משתקלל בממוצע הציונים הסופי בתואר.
  הרישום לקורס נעשה על ידי מנהל הסטודנטים. 
 • הרשמה למבחן אמיר"ם דרך תחנת המידע של הרישום. לשאלות בנושא ההרשמה ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה 09-9527200
 • ההרשמה למבחן רמ"א או למבחן אמי"ר- דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
 • ניתן לעשות מבחן אמי"ר/אמיר"ם פעם בחודש בלבד (35 יום)
 • הציון הגבוה מבין מבחני אמי"ר/אמיר"ם הוא הנחשב

  בכל שאלה ניתן ומומלץ לפנות לרכזת הסטודנטים