​*מועמדים בעלי תעודות מחו"ל ידרשו לקורס הכנה במתמטיקה בכפוף להחלטת ועדת הקבלה הבית ספרית.

*התוכנית כפופה לשינויים