• ​למידע אודות רישום לשנת הלימודים הבאה, ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה. 
  • בסיום תהליך הרישום תתבקשו לאשר את תקנון הרישום והקבלה. אם עוד לא עיינתם בו - זה הזמן >>