שלב ראשון: ביצוע הרישום


ניתן לבצע את הרישום ללימודים באינטרנט או אצל יועצי רישום בשעות קבלת קהל.


רישום באינטרנט:

 • עליכם למלא את טופס ה​רישום המקוון​.
 • יש לשלם את דמי הרישום (300 ₪) בכרטיס אשראי. מספר אישור תשלום יישלח אליכם במייל חוזר.
  לתשומת לבכם, דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים. הסכום לא יוחזר מכל סיבה שהיא, גם אם ביטלתם את הרשמתכם.
 • על מנת להשלים את הרישום, הנכם נדרשים לצרף לטופס שלכם את המסמכים הבאים:
  - קורות חיים עדכניים
  - צילום ברור של תעודת הזהות/ רישיון הנהיגה
  אתם רשאים לצרף מכתבי המלצה, תעודות הצטיינות או כל מסמך רלוונטי אחר.


את  המסמכים,  ניתן להעביר אלינו באחת מהדרכים הבאות:

 1.  לכתובת המייל rishum@idc.ac.il - אנו נאשר את קבלת המסמכים והעברתם לטיפול במייל חוזר. מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, תיבדק מועמדותו על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כי ניתן לקבלו, תימסר לו על כך הודעה, ויהיה עליו להציג מיד את התעודות המקוריות.
 2.  למספר פקס 09-9567392 – מומלץ להתקשר כ-24 שעות לאחר שליחת הפקס, על מנת לוודא שהמסמכים אכן התקבלו.
 3.  שליחת דואר:
  עבור מנהל רישום וקבלה, המרכז הבינתחומי
  רח' כנפי נשרים פינת רח' נתן אלתרמן
  ת.ד 167
  הרצליה 4610101


 

רישום לאחר פגישת יעוץ:

 1.  להגיע למשרד הרישום עם תעודת הבגרות / ממוצע הבגרויות העדכני שלכם, אותו תוכלו לחשב במחשבון הבגרויות שלנו
 2.  לאחר שיחה עם יועצי הרישום תוכלו להירשם ללימודים ולשלם את דמי הרישום (250 ₪ במשרד)
  באחת מהדרכים הבאות:
  - מזומן
  - כרטיס אשראי
  - צ'ק לפקודת המרכז הבינתחומי הרצליה


ניתן למלא טופס רישום ידני, ולהגיע עימו לפגישת הייעוץ ולהשלים את הרישום ללימודים מול יועצי הרישום.


 

איך תדעו שהרישום נקלט?

לידיעתכם, "נרשם" יחשב מי שהגיש קבלה על תשלום דמי הרישום שלו ואת טפסי הרישום עצמם. כשנסיים לעדכן את כלל הפרטים בתיקכם האישי, יישלח אליכם טופס אימות נתונים המפרט את המידע שנקלט במערכת לצד המסמכים והנתונים החסרים להשלמת הליך הרישום.
במייל אימות הנתונים תופיע גם סיסמה שתשמש אתכם עד לתחילת הלימודים. סיסמה זו מאפשרת גישה לעמוד "מידע לנרשם" בו ניתן לעקוב אחרי התקדמות הליך הרישום, לשלם על קורסים או מקדמה, להירשם לאמיר"ם ועוד. 

אנו ממליצים בחום להשלים את כלל הנתונים שעליכם להציג בהקדם האפשרי.
מועמדים שלא יציגו את הנתונים והמסמכים החסרים עד למועד שנקבע, ייחשבו כמי שוויתרו על מועמדותם ללימודים במרכז הבינתחומי הרצליה באותה שנת לימודים. מועמדים שיציגו את מסמכיהם לאחר המועד האחרון שנקבע ויעמדו בתנאי הסף שנקבעו למועד זה, ייבדקו על סמך מקום פנוי.


 


שלב שני: הליך המיון


מיון המועמדים מתבצע בהתאם לתקופת הרישום בה נרשמתם והצגתם את כלל המסמכים שנדרשו ממכם:
רישום רגיל:  יח' בטבת תשע"ט  - כד' באדר ב' תשע"ט 16.12.18-31.3.2019 
רישום מאוחר: כה' באדר ב' תשע"ט - כח' בתמוז תשע"ט, 1.4.2019 - 31.7.2019

מועד פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א': כח' בתשרי תש"פ, 27.10.19
 

איך תשפיע תקופת הרישום על מועמדותך ללימודים?

העדיפות תינתן למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום המוקדם, ובפרט אם עמדו בספי הקבלה.
במועד הרישום המאוחר מספר המקומות קטן יותר, לכן המרכז הבינתחומי הרצליה שומר על זכותו להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד רישום זה, וכן על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים.

לתשומת לבכם, במידה ובחרתם לשלוח טפסי רישום או מסמכים כלשהם בדואר, התאריך שיקבע את מועד הרישום שעל בסיסו תתמיינו יהיה תאריך המשלוח על המעטפה, או תאריך מסירתה במנהל רישום וקבלה.


איך תיבדק מועמדותכם?

בכל אחד מבתי הספר ישנם מספר מסלולי לימוד. נוסף על בחירת מסלול הלימודים שבעדיפות הראשונה, מומלץ לציין מסלול לימודים בעלי דרישות קבלה שונות, כעדיפות נוספת.
העדיפויות הנמוכות שיצוינו אינן ישפיעו על בדיקת מועמדותכם לעדיפות הגבוהה. במידה ותאושר קבלתכם למסלול הלימודים המועדף עליכם ייפסק הטיפול בחלופות שצוינו כעדיפויות נמוכות.


שיניתם את דעתכם?

כל נרשם רשאי לבקש שינוי בסדר העדיפויות שבחר בעת הרישום עצמו. על מנת שנדון בבקשה, עליכם לפנות בכתב למנהל רישום וקבלה ולשלוח אלינו במייל או בפקס בקשת שינוי עדיפויות. בפנייתכם עליכם לציין שם, ת"ז, ואת סדר העדיפויות החדש שלכם. לתשומת לבכם, עד שתועבר אלינו בקשה מסודרת בכתב לא נוכל לטפל בה.
כל בקשה שתתקבל תעלה לדיון על בסיס מקום פנוי.שלב​ שלישי: הליך הקבלה


אחרי שנבדקה מועמדותכם על בסיס קטגוריית הרישום שבחרתם, תיבחן קבלתכם ללימודים.
בקבלת המועמדים יישמר שיוויון הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם, מינם, דתם ולאומיותם. ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להעניק עדיפות מסוימת בקבלה ולזמן את המועמדים לראיון אישי במידה ותמצא לנכון.

קבלה על בסיס בגרות או פסיכומטרי
הקבלה תתבסס על רמתם והישגיהם של המועמדים בלימודים אותם ניתן לבדוק במחשבון הבגרויות.

קבלה על בסיס קטגוריות מיוחדות
כל הקטגוריות המיוחדות נבדקות באופן יחסי ולכל אחת בנפרד יש מכסה מוגבלת של מועמדים שיכולים להתקבל על בסיסה.


שלב רביעי: לקראת הלימודים

​​תשלום מקדמה

במידה והתקבלתם ללימודים יהיה עליכם להסדיר את השלב האחרון בהרשמתכם בפרק זמן קצוב ונתון. מרגע ההודעה על קבלה ללימודים, יתבקשו המתקבלים לשלם סכום שייקבע מראש כמקדמה, על חשבון שכר הלימוד השנתי.
תשלום המקדמה ייחשב כהתחייבות מצד המתקבלים ללמוד במרכז הבינתחומי הרצליה בשנת הלימודים הקרובה, בכפוף לתקנון שכר הלימוד. לתשומת לבכם, מועמדים שיתקבלו ולא יסדירו את התשלום ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם והוא יועבר לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.


 

קבלה על תנאי קורס קיץ במתמטיקה

מתקבלים במסלולים מסוימים יתקבלו על תנאי קורס הכנה במתמטיקה.


שיבוץ לרמת אנגלית

כל המתקבלים ללימודים נדרשים להציג ציון המעיד על רמת האנגלית שלהם, על בסיסו ישובצו לקורסי אנגלית במהלך התואר.

אפשרות ראשונה- פסיכומטרי

במידה ויש ברשותכם מבחן פסיכומטרי שהועבר אלינו באופן מקוון דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתבצע השיבוץ בהתאם לרמת האנגלית שהוצגה.


אפשרות שניה- מבחן אמי"ר/ אמיר"ם

כל המועמדים שאין ברשותם בחינה פסיכומטרית נדרשים להציג ציון של מבחן מיון רמות אנגלית: אמי"ר (ניתן לפנות למרכז הארצי ללקויי למידה), או אמיר"ם (בחינה ממוחשבת שלא ניתן להחיל עליה הקלות).


אפשרות שלישית- SAT

מועמדים שניגשו למבחן SAT יכולים להעביר את הציון שלהם באופן מקוון דרך ה- college board (קוד מוסד, המרכז הבינתחומי הרצליה: 4267).על פי המרת הציון שיתקבל יקבע לרמת האנגלית.

סטודנטים אשר לא יציגו ציון לרמת אנגלית עד לתאריך 13.10.2016, י"א בתשרי תשע"ז, ישובצו על בסיס מקום פנוי או לא ישובצו כלל. סטודנטים אלו עלולים לגרור קורסים ולעכב את מועד סיום התואר שלהם.

למידע נוסף על מיון הרמות באנגלית והחלוקה לרמות השונות >