לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט פנקס שוברים, אשר מפרט את ארבע אפשרויות התשלום:

  1.  תשלום ע"פ תעריף מזומן, עד לתאריך עד לתאריך ג' בחשוון תשע"ט 12.10.18
  2.  שישה תשלומים בהוראת קבע.
  3.  שישה תשלומים באמצעות שוברי תשלום.
  4.  תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

*במסלולי תשלומים ב', ג', ייגבו ריבית ודמי טיפול.


 

לתשלום ע"פ תעריף מזומן

תשלומים נלווים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים, קורסי אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.


 

  • סטודנטים בתכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים בתואר הכפול במשפטים ופסיכולוגיה ובתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% שכר לימוד כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכר לימוד כל שנה. סטודנטים שיחליטו לעבור לתכנית משפטים עם התמחות בלבד (בסוף שנה ב'), יחוייבו ב-400% שכר לימוד לתואר- 100% כל שנה.
  • סטודנטים בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בכלכלה פיננסית , בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים ובתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל, יחויבו בסך 400% שכר לימוד עבור התואר במשפטים ובנוסף ב-60% משכר הלימוד של התואר השני. בכל שנה מארבעת השנים ישלמו 100% שכ"ל עבור התואר במשפטים ו- 15% שכ"ל על פי תעריף שכר לימוד של התואר השני הרלוונטי.


 

תקנון הפסקת לימודים

סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמלי במרכז הבינתחומי הרצליה, לרבות תשלום המקדמה, הינו סטודנט לכל דבר ועניין, ומקומו מובטח. עם זאת, יש ונסיבות אישיות יוצאות דופן מונעות מסטודנט לקיים את התחייבותו להתחיל את לימודיו בשנת הלימודים אליה נרשם, אף שכבר שילם את המקדמה. במקרים אלו, ניתן לבטל את הלימודים תוך מתן הודעות בכתב, בהתאם לנוהל הודעה על הפסקת לימודים. החיוב הכספי ייקבע​ על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).

מועמד אשר זכאותו למלגה כלכלית מאת המרכז הבינתחומי, או מאת המרכז הבינתחומי בשיתוף עם ארגון אחר*, נמצאת בבדיקה של מערך המלגות, יהיה זכאי לדחות את מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים, עד ליומיים מיום קבלת תשובה על זכאות למלגה כלכלית מטעם המרכז הבינתחומי וזאת במידה והתשובה לזכאותו תינתן לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול לימודים וקבלת החזר מלא של תשלום המקדמה.

סטודנט שהגיש מועמדות למלגות שאינן מוענקות בשיתוף עם המרכז הבינתחומי, לא יקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים. על הסטודנט להודיע למרכז בכתב על ביטול לימודים בהתאם לתקנון הפסקת הלימודים, ללא קשר למועד קבלת התשובה למלגה.

*מלגות מטעם הבינתחומי או בשיתוף עם הבינתחומי הן: מלגת הנשיא למועמדים מצטיינים, מלגת דיקן למועמדים מצטיינים, מלגות רום ליזמות, מלגת טכנולוגיות מתקדמות, מלגה על בסיס סוציו-אקונומי, מלגת אייסף, ומלגה ליוצאים בשאלה.

נוהל הודעה על הפסקת לימודים:

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשע"ט והחליט לבטל או להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך , באמצעות הטופס המיועד לכך. יש ל​העביר את הטופס למנהל רישום וקבלה (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל).

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא ת​חשב כהודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל למנהל רישום וקבלה תיחשב לעניין זה.


 

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.


טבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות):

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודיםהתשלום בו חייבים​
עד  א' אב תשע"ח | 13.07.18תוחזר המקדמה כולה​
ג' אב תשע"ח - כ"ט אב תשע"ח | 15.07.18 -  10.08.18 25% מהמקדמה​
א' אלול תשע"ח - כ"ו אלול תשע"ח | 12.08.18  -  06.09.1850% מהמקדמה​
כ"ז  אלול תשע"ח - י"א תשרי תשע"ט | 07.09.18 -  20.09.18 75% מהמקדמה​
י"ב תשרי תשע"ט - ג' חשון תשע"ט | 21.09.18 -  12.10.18המקדמה כולה​
ה' חשון תשע"ט - ז' שבט תשע"ט | 14.10.18 -  13.01.1950% משכר הלימוד​
ח' שבט תשע"ט - כ"ד  אדר א' תשע"ט | 14.01.19 -  01.03.19 66% משכר הלימוד​
מ- כ"ו  אדר א' תשע"ט   | 03.03.19100% משכר הלימוד 

*הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה, בה זוכה  חשבונו של הסטודנט באותה שנה.