ביום 20.9.98 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998.
החל מתאריך זה הטרדה מינית והתנכלות מהווים מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.
תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם כאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

​חלק סעיפים​ ​פירוט
א'​ 1-4​ מהן הטרדה מינית והתנכלות (ו"מסגרת יחסי עבודה")​
ב'​ 5-6​
התוצאות המשפטיות של הטרדה מינית והתנכלות​
ג'​ 7-8​ מדיניות המרכז הבינתחומי ואחריותו​
ד'​ 9-10​ מניעת הטרדה מינית והתנכלות​
ה'​ 11​ מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?​
ו'​ 12-17​ הליך הגשת התלונה והטיפול במסגרת אחריותו של המרכז הבינתחומי​