מינוף אתגרי ישראל ליתרונות מתוך הקהילה

הדסק האקדמי עורך סדרת מפגשים עם קהילות ישראליות - הראשונה מהן הייתה ביקור באזורי הצפון. שמענו על ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות בגבול, על משימת חיזבאללה לחמש את עצמה ועל מלחמת האזרחים בסוריה. כחלק ממאמצינו להכיר את הנכסים של ישראל במגוון רחב של נושאים, ביקרנו גם במכללה האקדמית תל-חי ומכון המחקר מיגל שבגליל.

עיצוב דעת קהל ציבורי בארצות הברית וישראל

מכון המחקר מקדיש מאמצים רבים להגברת המודעות ולעצובה של דעת הקהל בסוגיות בוערות כגון ההפליה המושרשת בארגונים השונים של האו"ם, ההטיה של UNGA וכדומה.