מושבי הכנס:

מושב ראשון: הכלכלה העולמית ומבט על ישראל

 

מושב שני: מדיניות כלכלית בישראל - תקציב 2017

להלן קובץ הסיכום של המושב השני

 

מושב שלישי: מדיניות כלכלית בישראל - טווח ארוך

להלן קובץ הסיכום של המושב השלישי

 

מסמכים ומצגות לקראת הכנס השנתי:

מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016

פרופ' צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ ותמיר קוגוט

(מצגת - מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני)

 

השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית

פרופ' צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא ותום טרילניק

 

רפורמה לקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי
פרופ' צבי אקשטיין, אסתי גולדהמר, אביחי ליפשיץ, אריאלה מוזדן ותום טרילניק

 

העוני בישראל: סיבות ומדיניות בשוק העבודה

פרופ' צבי אקשטיין וטלי לרום

 

הפריון בישראל, לאן?(מצגת)

פרופ' רפי מלניק ואביחי ליפשיץ

 

תחזית גלובלית והשפעותיה על הכלכלה הישראלית(מצגת)

פרופ׳ מרטין אייכנבאום

 

צמיחה, ומדיניות ייבוא וייצוא (מצגת)

פרופ׳ עומר מואב

 
מסמכים נוספים של דוברי הכנס:
ניתוח עבור צמיחה יציבה ומכלילה (מצגת)

DR. Claude Giorno - Senior Economist, OECD

 

עשיית עסקים 2016 (מצגת)

Augusto Lopez-Claros - Director of global indicators Group, World Bank Group

 

התעשייה הישראלית - קטליזטור צמיחה ורמת חיים (מצגת)

שרגא ברוש - נשיא התאחדות התעשיינים בישראל

 

משרד האוצר - אגף תקציבים (מצגת)

אמיר לוי - ראש אגף התקציבים, משרד האוצר

 

משרד האוצר - תקציב 2017-18, אתגרים וחזון (מצגת)

שי באבד - מנכ"ל משרד האוצר