הקלטת הכנס

תכנית הכנס, מצגות וניירות:

פתיחה - פרופ’ עומר מואב, יו”ר הכנס השנתי של מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה

ברכות - פרופ’ אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד הבינתחומי הרצליה

מר שלמה דוברת, מייסד ושותף כללי, ויולה; יו”ר מכון אהרן למדיניות כלכלית

“ אסטרטגיה כלכלית לישראל” - מצגת


מושב ראשון: הכלכלה העולמית ויציבות פיננסית

פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל,  
"מהמשבר הפיננסי העולמי (GFC )עד היום: יציבות המשק הישראלי" - מצגת

Prof. Ignazio Visco, Bank of Italy Governor

 "The economic and financial outlook of the euro area:halfway down "the long and winding road" - presentation


גב’ ענת לוין, לשעבר משנה למנכ”ל, חטיבת השקעות ופיננסים, כלל ביטוח בראיונות על

“היציבות הפיננסית והכלכלית בישראל – מה למדנו ומה יש לעשות?” - מצגת

פרופ' דני צידון, מייסד ושותף כללי בויולה פינטק וחבר דירקטוריון מכון אהרן 

מר דוד ברודט, יו”ר בנק לאומי

Mr. Craig Beaumont, IMF Mission Chief for Israe 


דיון עם הקהל

פרופ' לאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי בבנק הפועלים; אוניברסיטת תל אביב

מר סבר פלוצקר, הפרשן הכלכלי הבכיר של ידיעות אחרונות 


סיכום המושב, פרופ’ עומר מואב


מושב שני (חלק ראשון): השקעות ומנועי צמיחה - מאקרו

Mr. Anders Borg, Former Swedish Minister of Finance

 ”Can Israel become Sweden?“  - presentation

מר שאול מרידור, הממונה על התקציבים במשרד האוצר

“השקעה בתשתיות ותקציב המדינה” - מצגת

פרופ’ צבי אקשטיין, ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית, דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה, הבינתחומי הרצליה 
“אסטרטגיה כלכלית להשקעות במשק” - מצגת , נייר מדיניות.

פרופ’ אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה

“כיצד מתרגמים את הצלחת ההי טק לצמיחה כלכלית?” - מצגת


תגובות:

גב’ יעל אנדורן, לשעבר מנכ”לית משרד האוצר

ד”ר סאמר חאג’ יחיא, בנק לאומי; הבינתחומי הרצליה

מר ישראל תיק, יו"ר ועדת ביקורת במועצה להשכלה גבוהה ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות

דיון עם הקהל 

גב' מיכל פינק, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה ויו"ר משותף (יחד עם צביקה אקשטיין) בוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים, משרד הכלכלה והתעשייה

מר סמי פרץ, פרשן כלכלי בכיר בדה מרקר ולשעבר העורך 

מר יואל קרסו, יו"ר קרסו מוטורס וקרן "ביחד" ; חבר דירקטוריון מכון אהרןסיכום המושב, פרופ’ עומר מואב


מושב שני (חלק שני): השקעות ומנועי צמיחה - עסקי

Dr. Carlo De Notaristefani, Executive Vice President, Global Operationns , Teva

"פריון והשקעות בתעשייה: מבט גלובלי"

ראיון - אחד על אחד - מר רוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר, גב’ מירב ארלוזרוב, פרשנית בכירה, דה מרקר

ד”ר סרגיי סומקין, חוקר בכיר במכון אהרן למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה

“האם ההיי טק יכול להיות מנוע צמיחה למשק?” - מצגת, תקציר נייר מדיניות.


פאנל בהנחיית מר חיים שני, מייסד ושותף כללי בקרן IGP בנושא

“חסמים להשקעות בהייטק”

בהשתתפות:

גב׳ נעמי קריגר כרמי, ראש הזירה החברתית-ציבורית, רשות החדשנות

מר איל וולדמן, מנכ״ל ומייסד מלאנוקס

תומר בר זאב, מנכ"ל ומייסד ironSource


תגובות:

גב׳ שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

מר שחר תורג׳מן, יו״ר קבוצת בריל

מר יעקב הלפרין, מנכ״ל ובעלים, רשת אופטיקה הלפרין


דיון עם הקהל 

סיכום המושב והכנס, פרופ’ עומר מואב


הזמנה לכנס 
סיכום הכנס