רגולציה של שוק הגז הטבעי

 

בתאריך ה - 26.7.2016 התקיים שולחן עגול בנושא רגולציה של הגז הטבעי בישראל. במהלך השולחן העגול הוצגו עיקרי מחקרם של ד"ר טל מופקדי, פרופ' עדי פוזנר וד"ר רועי שלם שכלל מספר מודלים לניתוח הנוף התחרותי בדגש על תמחור הגז.
 

מסמכי מחקר ושולחן עגול:

מצגת דיון

הזמנה לאירוע

סיכום הדיון
נייר מדיניות - רגולציה של מחירי הגז הטבעי בישראל