מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין בישראל

 

במסגרת השולחן העגול הראשון של מכון אהרן למדיניות כלכלית נערך דיון בנושא המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית הרצויה בישראל בנוגע ליצוא, יבוא ושערי חליפין.


מסמכי מחקר ושולחן עגול

סיכום השולחן העגול

הייצוא הישראלי- דפנה אבירם ניצן (התאחדות התעשיינים)

מסמך רקע - פרופ' עומר מואב


עיקרי הדברים מהדיון

פרופ' עומר מואב (המרכז הבינתחומי) טען שמדיניות "תמיכה בייצור כחול-לבן" המונעת יבוא ומעודדת יצוא פוגעת בכלכלה וברווחת הציבור, עקב הפגיעה בתחרותיות ובמיצוי היתרונות היחסיים של המשק הישראלי. מדיניות זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין קבוצות אינטרסים צרות ומערכת פוליטית/ציבורית הלוקה בחולשה ובחוסר הבנה כלכלית. המחקר הכלכלי מראה שאין פגיעה בתעסוקה בעקבות חשיפת המשק ליבוא מתחרה, זאת משום שבמקביל לגידול ביבוא חל גידול ביצוא. כלומר, מדיניות התמיכה בתעשייה המקומית פוגעת ברווחה וביצוא.

דפנה אבירם-ניצן מהתאחדות התעשיינים ונציגים נוספים של התעשייה טענו שמאז המשבר הכלכלי של 2008 מתמודד המשק הישראלי עם מטבע חזק ומוביל לפגיעה ברווחי היצואנים ולדשדוש ביצוא, וטענו שעל ממשלת ישראל ובנק ישראל לפעול להחלשת השקל.

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, מציין כי החקלאים מוכנים לקבל תמיכה ישירה, כמקובל באירופה, במקום תמיכה עקיפה (מכסים כבדים על מוצרי חקלאות ואף איסור יבוא). יתרון התמיכה הישירה בצמצום השפעות מעוותות על המשק.

ישראל מקוב, מנכ"ל חברת טבע לשעבר, טען שההתמקדות של התעשיינים בשער החליפין  - בדרישה מהמדינה לסייע ליצוא - איננה במקומה ועל היצואנים להתמקד בהגדלת הפריון, בעיקר משום שהפריון הנמוך הוא הבעיה המרכזית במשק הישראלי.

 עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה, טען שהייתה קיימת בארץ באופן היסטורי תפיסה של עידוד יצוא והתנגדות ליבוא, החוצה משרדים, רגולטורים ורשויות, ומקשה על יבואנים להיכנס לשוק המקומי ולהתחרות בו. משרד הכלכלה התחיל בשנים האחרונות להתמודד עם תפיסה זו ולשחרר חסמי יבוא, אך הצלחתה של הפעילות תלויה בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים ובעיקר בעקירתה של אותה התפיסה.

פרופסור עדי פוזנר (המרכז הבינתחומי) טען כי אם נדרשת התערבות בשער החליפין היא צריכה להיות התערבות זמנית בלבד, שייעודה הוא החלקת הזעזועים הנובעים מהמשבר הכלכלי העולמי, ולא ניסיון לשנות את שער החליפין של שיווי משקל. נציגת התעשיינים הסכימה עם טענתו של פוזנר, זאת להפתעת חלק מהמשתתפים שציינו את העובדה שהתעשיינים באופן עקבי דורשים התערבות להחלשת השקל.