​כנסים

המכון עורך כנסים מקצועיים במגוון רחב של נושאים מעולם הנדל"ן. בכלל זאת, עורך המכון אחת לשנה כנס אקדמי בינלאומי, המאגד חוקרים מובילים מהאקדמיה מרחבי העולם.


שולחנות עגולים

השולחנות העגולים הנערכים במסגרת המכון מכנסים יחדיו  קובעי מדיניות ממשרדי ממשלה, נציגים מהשלטון המקומי ומומחים מהאקדמיה ומהפרקטיקה, על מנת לקדם מדיניות ולדון בנושאים הנמצאים במרכז השיח הציבורי של עולם הנדל"ן.


הפורום הפיננסי

מטרת הפורום הינה לייצר שיח מקצועי בנושאים פיננסיים הנמצאים על סדר היום של עולם הנדל"ן, לקיים דיאלוג בין קבוצה נבחרת של מומחים ולקדם חשיבה משותפת ושיתוף בידע. בין חברי הפורום: מומחים מובילים מהאקדמיה ומהפרקטיקה בתחומי המימון, החשבונאות והמשפט, אנליסטים, מנהלי כספים, בנקאים, מנהלי השקעות ומנהלים בכירים מהסקטור הפרטי והציבורי העוסקים בפן הפיננסי של עולם הנדל"ן.יש להגדיר כתובת רשימה בהגדרות הרכיב