חזון המכון

טיפוח דיאלוג מפרה בין המחקר לבין הפרקטיקה והפצת הידע בחברה ובקהילה המקצועית. שלושת יחידות המכון: היחידה הטיפולית, המחקרית ותוכנית ההכשרה, פועלות בשיתוף פעולה מלא המזין אחד את השני. שאלות המחקר נובעות מתוך הניסיון הקליני, והמחקר תורם לבסיס הידע האמפירי העומד בפני אנשי המקצוע לתכנון התערבויות וקביעת מדיניות מונעת בתחום הטיפול הפרינטאלי וקידום ההתפתחות בגיל הינקות.