להצטרפות לצוותי המחקר או השתתפות במחקר ניתן לשלוח הודעה לכתובת המייל הבאה:

infancy@idc.ac.il