כנס הרצליה ה-19 יערך ב-30 ביוני - 2 ביולי 2019, כ"ז-כ"ט בסיוון תשע"ט

בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה