​כנס ONLINE בינלאומי, ביטחוני-מדיני | 10 בספטמבר 2020
ישראל בעידן של משברים - האם לקראת שינוי?