מהלך הסיפוח - אתגר מרכזי לביטחונה הלאומי של ישראל
תובנות המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS)
נכתב ע"י צוות המכון
5 במאי, 2020
26-3-20main-...
יום העצמאות של מדינת ישראל מציין את הישגיה המרשימים במגוון רחב של תחומים. דווקא משום כך, מדאיגה במיוחד תכנית הסיפוח של שטחים ביהודה ושומרון, ובראשם בקעת הירדן. זאת בשל ההשלכות האסטרטגיות מרחיקות הלכת על ביטחונה, כלכלתה ואופייה העתידי של ישראל.
מסמך זה יתמקד במספר היבטים של הביטחון הלאומי והמלצות למדיניות.
ערעור היציבות בגבול המזרחי של ישראל
הגבול המזרחי של ישראל מאופיין ביציבות רבה, שקט ורמה נמוכה מאד של טרור,  בניגוד לעבר בו התמודדנו עשרות שנים עם חזית מזרחית עוינת. היציבות נשענת על שלושה אדנים: יכולת הצבא והמודיעין של ישראל, יציבות הממלכה ההאשמית והתאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית.
 
מימוש תכנית הסיפוח עלול לגרום לטלטלה עמוקה ביחסינו האסטרטגיים עם ירדן והרשות הפלסטינית, מדוע? בעיני המשטר ההאשמי, סיפוח הינו מילה נרדפת לרעיון המולדת הפלסטינית החילופית, קרי, חורבן הממלכה ההאשמית לטובת מדינה פלסטינית. בעיני ירדן מהלך כזה הינו הפרה מהותית של הסכם השלום בין שתי המדינות. בנסיבות אלה, ירדן עלולה לפגוע בהסכם השלום. לצד זאת, עלול להיווצר איום אסטרטגי על יציבותה הפנימית, בשל תסיסה אפשרית של הפלסטינים בשילוב עם המצוקה הכלכלית הקשה בה נתונה ירדן.
 
לירדן אין חלופה כמרכיב קריטי בביטחון ישראל, המגולם במילה "דמים" (הרבה משאבים, כלכליים וצבאיים, וחיי אדם רבים). שיתוף הפעולה הביטחוני עם ירדן, שומר את גבולה הארוך ביותר של ישראל שקט ובטוח ומספק לה עומק אסטרטגי, כולל מול איראן.