ללא כותרת [3]

היחידה הפועלת במסגרת המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית ספר לאודר לממשל בבינתחומי הרצליה, הוקמה על מנת לדמות מצבים דינאמיים של קבלת החלטות באירועים בעלי חשיבות במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, בדגש על ההיבט האסטרטגי. בנוסף, שוקדת היחידה על חשיפת מקבלי ההחלטות לעזרים הטכנולוגיים והמודלים האקדמיים בתחום קבלת ההחלטות, המופקים במכון. היחידה הוקמה בשנת 2010 ע"י פרופ' אלכס מינץ בשיתוף עם תלמידי תואר שני לממשל.