​שימו לב: בשנת תשע"ח (2017-2018) לא ייפתח מחזור חדש.
​*תכנית הלימודים כפופה לשינויים