אבחון ארגוני


התכנית מציעה גם אבחון ארגוני, תהליך שיטתי בו לומדים את הארגון על היבטיו השונים. האבחון הארגוני משקף תמונת מצב נוכחית של הארגון והיבטים בהם ניתן, באם יש צורך, לחולל שינויים ושיפורים על מנת להוביל את הארגון לרמת תפקוד מיטבית.

קראו עוד >>

*תכנית הלימודים כפופה לשינויים