​בנוסף לקורסים בהתמחות, תלמדו קורסי ליבה וקורסי בחירה כלליים בעברית ובאנגלית הנלמדים בכלל ההתמחויות. למידע נוסף >>

*תכנית הלימודים כפופה לשינויים