• במהלך השנים ב' ו-ג' על הסטודנטים לבחור קורסי בחירה ממגוון הקורסים המוצעים.
  • ​יתכנו שינויים במבנה התכנית.
  • יתכן ויהיו קורסים שיועברו באנגלית.
  • לאור השימוש הנרחב בכלים ממוחשבים לאורך הלימודים, סטודנטים במסלול זה ידרשו להגיע לכיתה מצוידים במחשב נייד. לצורך תאימות לדרישות המסלול מומלץ שימוש במחשב מבוסס Windows (אנגלית) בעל מעבד 64 סיביות של אינטל, וזיכרון מינימלי של .8GB