חטיבות הלימוד


 

לסטודנטים בביה"ס לתקשורת מוצעים לימודים במסגרת חטיבות משלימות, בהיקף של 12 נ"ז, במהלך שנה ג'. סטודנטים שיבחרו להרשם בסוף שנה ב' לחטיבה המשלימה פטורים מלימודים במסגרת קורסי הבחירה הכלליים וייצברו 126 נקודות זכות לתואר. להלן החטיבות המשלימות המוצעות: ​​* תכנית הלימודים כפופה לשינויים