חטיבות הלימוד


 

במסגרת לימודי התואר הראשון בתקשורת, ניתנת אפשרות לבחירה בין אחת מ-4 חטיבות משלימות, וזאת בנוסף לתכנית הלימודים הקיימת. כל חטיבה כוללת קורסים בהיקף של 12 ש"ס, אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. סטודנטים שיבחרו באפשרות זו פטורים מהקורסים הכלליים (8 ש"ס) וילמדו בסה"כ 130 ש"ס לתואר.​


 

​​* תכנית הלימודים כפופה לשינויים