*המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מלכ"ר הפועל לרווחת הציבור וכל התרומות המתקבלות מוכרות לצרכי מס. ההכנסות מתכנית שיתוף הפעולה יוקדשו למימון פעילויות אקדמיות, כגון: מלגות, כנסים, פרויקטים מחקריים וקידום בית הספר.​

​חברות בתכנית: