התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים או בהנדסה (כגון: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, ביולוגיה) המעוניינים להשתלם במדעי המחשב. מסלול זה נבחר בדרך כלל לצורך קידום מקצועי, עניין אינטלקטואלי, או על מנת למלא דרישות קדם לקבלה לתכנית תואר שני במדעי המחשב. בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים יוכלו להשתלב בתכנית רק לאחר השלמת כל דרישות הקדם במתמטיקה, כמפורט בהמשך.

לימודי התעודה מקנים ידע בסיסי במדעי המחשב, ומבוססים על קורסי ליבה מתכנית התואר הראשון במדעי המחשב. הנושאים הנלמדים כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות מודרניות, טכניקות תכנות, אלגוריתמים ומבני נתונים לפתרון בעיות שונות, ומודלים מתמטים עליהם מבוסס תחום מדעי המחשב.

דרישות קדם

התכנית מתבססת על ידע קודם ברמת קורסי החובה במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב. סטודנטים שחסרים ידע זה חייבים להשלימו לקראת הלימודים.

שכר הלימוד

15,000 ₪. (עבור כל התכנית או חלק ממנה)

הערות

  • סטודנטים שיסיימו את לימודי התעודה בממוצע 85 או יותר יוכלו להירשם ללימודי תואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה.
  • סטודנטים שלמדו חלק מהקורסים הנדרשים במסגרת אקדמית אחרת רשאים להגיש בקשת פטור לוועדה האקדמית, בצירוף כל פרטי הקורסים כמקובל. תלמידי התכנית משתתפים בשעורים עם תלמידי התואר הראשון, וחלות עליהם כל החובות האקדמיות החלות על תלמידי התואר הראשון. כמו כן חלות על תלמידי התכנית כל יתר התקנות של לימודי תואר ראשון בביה"ס למדעי המחשב.
    הלימודים בתכנית (10 קורסים) נמשכים כשנתיים - שלוש, בהתאם לעומס הלימודים שנבחר ע"י הסטודנט. נא לשים לב לדרישות המוקדמות של כל קורס.


 

תכנית הלימודים

על הסטודנט לסיים בהצלחה 10 קורסים מלימודי התואר הראשון במדעי המחשב, כדלקמן:

קורסי חובה​​קורסי בחירה (יש לבחור 3)
מבוא למדעי המחשב​תכנות פונקציונלי לוגי​
מבני נתונים​רשתות תקשורת מחשבים
אלגוריתמים​למידה חישובית ממידע​
ארכיטקטורות דיגיטליות​תכנות מערכות בשפת C​
מערכות הפעלה​קורס בחירה אחד במדעי המחשב​
אוטומטים ושפות פורמליות ​
תורת החישוביות והסיבוכיות