לימודי התעודה מקנים ידע בסיסי במדעי המחשב, ומבוססים על קורסי ליבה מתכנית התואר הראשון במדעי המחשב. הנושאים הנלמדים כוללים הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות מודרניות, טכניקות תכנות, אלגוריתמים ומבני נתונים לפתרון בעיות שונות, ומודלים מתמטיים עליהם מבוסס תחום מדעי המחשב.

דרישות קדם

התכנית מתבססת על ידע קודם ברמת קורסי החובה במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב.

שכר הלימוד

15,000 ₪. (עבור כל התכנית או חלק ממנה)

הערות

  • הלימודים בתכנית (10 קורסים) נמשכים כשנתיים, בהתאם לעומס הלימודים שנבחר ע"י הסטודנט. נא לשים לב לדרישות המוקדמות של כל קורס.
  • סטודנטים שמעוניינים אחרי השלמת לימודי תעודה להירשם ללימודי תואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב במרכז הבינתחומי יוכלו לעשות זאת בהתאם לממוצע הציונים שלהם בלימודי התעודה.
  • סטודנטים שלמדו חלק מהקורסים הנדרשים במסגרת אקדמית אחרת רשאים להגיש בקשת פטור לוועדה האקדמית, בצירוף כל פרטי הקורסים כמקובל.
  • תלמידי התכנית משתתפים בשעורים עם תלמידי התואר הראשון, וחלות עליהם כל החובות האקדמיות החלות על תלמידי התואר הראשון. כמו כן חלות על תלמידי התכנית כל יתר התקנות של לימודי תואר ראשון בביה"ס למדעי המחשב.


 

תכנית הלימודים

על הסטודנט לסיים בהצלחה 10 קורסים מלימודי התואר הראשון במדעי המחשב, כדלקמן:


 

קורסי חובה​קורסי בחירה (יש לבחור 3)
מבוא למדעי המחשבתכנות פונקציונלי לוגי​
מבני נתוניםרשתות תקשורת מחשבים​
אלגוריתמיםלמידה חישובית ממידע​
ארכיטקטורות דיגיטליותתכנות מערכות בשפת C​
מערכות הפעלהקורס בחירה אחד במדעי המחשב​
אוטומטים ושפות פורמליות
תורת החישוביות והסיבוכיות