תכניות מיוחדות בבית ספר אדלסון ליזמות:

רישום וקבלה