סדנא לניהול ההליך הפלילי

 

בסדנא זו הסטודנטים ילמדו ויתרגלו את ניהול המשפט הפלילי. במחצית הראשונה של הקורס, יעביר עורך דין דן שינמן את תפיסתו המקצועית בסוגיות שונות של ניהול המשפט הפלילי. הנושאים שיכללו בין היתר בסדנא הם: קביעת פורמולת ההגנה, ניהול מהלך החקירה המשטרתית, חקירה נגדית של עדים בבית המשפט, שימוע בפרקליטות, עסקאות טיעון, טיעונים לעונש, פסיכולוגיה ומשפט, תקשורת ומשפט, כלכלה ומשפט ועוד.

במחצית השנייה של הקורס, ייערך תרגול של הנושאים שנלמדו, על דרך של סימולציה. הנושא המרכזי שיתורגל בקורס הוא חקירה נגדית. התלמידים יקבלו מערך של עדויות, ראיות ונתונים על המשפט שיידון. הם יחולקו לבעלי תפקידים במשפט: עדים, נאשמים, תובעים, סניגורים, שופטים, אנשי תקשורת וכו'. בקורס ינוהל מעין משפט ותתקיים חקירה נגדית של העדים. עוד יתורגלו בדרך סימולציה, נושאים כמו טיעונים לעונש, סיכומים ומשא ומתן לעסקאות טיעון.​