• המפגש האחרון לשנה האקדמית תשע"ח עסק בנושא: "כיצד יוצאים מהמשבר במקצוע ראיית החשבון: החל ממתכונת בחינות המועצה ושכר המתמחים ועד למהפכת הביקורת". לסיכום הדיון >>
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא:  "עשור וחצי לדוח ברנע הדור הבא– חשיבה מחודשת ושאלת אחריות דירקטורים על נתוני חברות בנות וכלולות". לסיכום הדיון >>​
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא:  "מתודולוגיית מחירוני הרכב והשלכותיה רחבות ההיקף על שוק הרכב ונגזרותיו: "החל מביטוח ושווי השימוש, דרך דוחות כספיים ושווי בטחונות ועד לתנופת האשראי הצרכני".
  לסיכום הדיון >>

 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״הצורך באסדרת מידע כספי לא חשבונאי: החל מנון גאפ, דרך מידע פרופורמה ועד למטריקות ענפיות חדשניות" לסיכום הדיון >>
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״ההשלכות של כניסת החכירות התפעוליות לדוחות הכספיים: הערכות שווי, מינוף, והתנהגות עסקית ריאלית״  לסיכום הדיון >>
 • מפגש יולי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת מניות הבכורה לשוק ההון הישראלי: רלוונטיות, כדאיות והשלכות". לסיכום הדיון ˂˂ 
 • חוברת סיכום פעילות תשע"ז עלתה לאתר. בהזדמנות זו נאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, לקריאת החוברת לחצו כאן˂˂
 • במהלך פגרת הקיץ יפעל צוות חשיבה של הפורום בנושא התקן החדש 17 IFRS בנושא חשבונאות ביטוח. למידע נוסף אודות צוות החשיבה ˂˂
         
 • מפגש מאי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "מהפכת הדיווח שנבלמה: האם החרגת הרשויות המקומיות מדיווח על בסיס צבירה מוצדקת?"  לסיכום הדיון ˂˂

 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא "החמרה באחריות דירקטורים בחלוקת דיבידנד? השלכות פס"ד מלרג על יישום מבחן יכולת הפירעון והקשר למבחן הרווח". לסיכום הדיון ˂˂​

 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "רפורמת הדיווח המוצעת בבנקים: האם הדוחות מספקים מידע רלבנטי ושימושי, בין היתר על רקע התמורות הטכנולוגיות?" לסיכום הדיון ˂˂​

 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כיצד מתמחרים רעיון? הערכות שווי של חברות סטארט-אפ על רקע ניסיון הנפקת "שלנו גרופ". לסיכום הדיון ˂˂

 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "המלצות ועדת וינוגרד: מהו שיעור ההיוון הראוי בתביעות קצבה ומהן ההשלכות על הדוחות הכספיים של חברות הביטוח?" לסיכום הדיון ˂˂​

 • מפגש נובמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא :GO PRIVATE" הבורסה בתל אביב על רקע הרפורמה המוצעת - בין שאלת השוק היעיל לשאלת השוק הפעיל". לסיכום הדיון ˂˂​