הודעות אחרונות של הפורום


 • המפגש הראשון לשנה האקדמית תשע"ט עסק בנושא: "הערכות שווי על רקע מהפכת החכירות - האם קיימת טעות מתודולוגית בהבחנה בין הוצאה תפעולית לבין הוצאה פיננסית?". לסיכום הדיון>>

 • חוברת סיכום פעילות תשע"ח עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן˂˂
 • המפגש האחרון לשנה האקדמית תשע"ח עסק בנושא: "כיצד יוצאים מהמשבר במקצוע ראיית החשבון: החל ממתכונת בחינות המועצה ושכר המתמחים ועד למהפכת הביקורת". לסיכום הדיון >>
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא:  "עשור וחצי לדוח ברנע הדור הבא– חשיבה מחודשת ושאלת אחריות דירקטורים על נתוני חברות בנות וכלולות". לסיכום הדיון >>
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא:  "מתודולוגיית מחירוני הרכב והשלכותיה רחבות ההיקף על שוק הרכב ונגזרותיו: "החל מביטוח ושווי השימוש, דרך דוחות כספיים ושווי בטחונות ועד לתנופת האשראי הצרכני". לסיכום הדיון >>

 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״הצורך באסדרת מידע כספי לא חשבונאי: החל מנון גאפ, דרך מידע פרופורמה ועד למטריקות ענפיות חדשניות" לסיכום הדיון >>

 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא ״ההשלכות של כניסת החכירות התפעוליות לדוחות הכספיים: הערכות שווי, מינוף, והתנהגות עסקית ריאלית״  לסיכום הדיון >>
 • מפגש נובמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "תופעת ה- ICOs: האם מטבע דיגיטלי הוא
  נייר ערך במסגרת גיוס הון?"  לסיכום הדיון >>
 • חוברת סיכום פעילות תשע"ז עלתה לאתר. בהזדמנות זו נאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, לקריאת החוברת לחצו כאן˂˂

 לכל ה​ודעות הפורום >>