הודעות אחרונות של הערכות שווי - פורום שווי הוגן 


 • מפגש אפריל של הפורום בנושא היערכות לישום IFRS 17 נדחה לאור משבר הקורונה - ניתן לעיין בחומר הרקע שהוכן למפגש, לחומר הרקע>>
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "אופן בחינת ירידת ערך נכסים לאחר כניסתו לתוקף של IFRS 16" לסיכום הדיון>>
 • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "נאותות שיעור ההיוון (cap rate) של נדל"ן מניב בישראל, על רקע פערים מתמשכים בין שווי שוק להון עצמי בחברות נדל"ן מניב ולאור מחירי עסקאות בפועל" לסיכום הדיון>>
 • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא "סוגיית המשך השימוש בחברות הייעוץ לאסיפות הכלליות על רקע הצורך באקטיביזם מוסדי" לסיכום הדיון => 
 •  חוברת סיכום פעילות תשע"ט עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן ˂˂


 • מפגש יוני של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת אמזון והמסחר המקוון: השלכות על הקניונים ומרכזי המסחר בישראל ושוויים"
  לסיכום הדיון >>
 • מפגש מאי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "הפיקוח על מתן אשראי מוסדי ובנקאי ללווים גדולים על רקע מסקנות וועדת כבל" לסיכום הדיון >>
 • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מניות הקנאביס: בועה או מודל עסקי ממשי?" לסיכום הדיון >>
 • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מבט מימוני ביקורתי על חוק חדלות פירעון". לסיכום הדיון >>

 לכל ה​ודעות הפורום >>