הודעות אחרונות של הערכות שווי - פורום שווי הוגן 


  • מפגש יוני של פורום שווי הוגן עסק בנושא "כניסת אמזון והמסחר המקוון: השלכות על הקניונים ומרכזי המסחר בישראל ושוויים"
    לסיכום הדיון >>
  • מפגש מאי של פורום שווי הוגן עסק בנושא "הפיקוח על מתן אשראי מוסדי ובנקאי ללווים גדולים על רקע מסקנות וועדת כבל" לסיכום הדיון >>
  • מפגש אפריל של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מניות הקנאביס: בועה או מודל עסקי ממשי?" לסיכום הדיון >>
  • מפגש פברואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "מבט מימוני ביקורתי על חוק חדלות פירעון". לסיכום הדיון >>
  • מפגש ינואר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "השלכות עליית פרמיית הסיכון בשוק האג"ח: מתמחור נכסים ואשראי ועד לפעילות הריאלית". לסיכום הדיון >>
  • מפגש דצמבר של פורום שווי הוגן עסק בנושא: "המעבר של חברות הביטוח לסולבנסי II: כיצד ניתן ליישב את הסתירה בין המאזן הכלכלי החדש לבין מחיר השוק?" לסיכום הדיון לחצו כאן>>
  • המפגש הראשון לשנה האקדמית תשע"ט עסק בנושא: "הערכות שווי על רקע מהפכת החכירות - האם קיימת טעות מתודולוגית בהבחנה בין הוצאה תפעולית לבין הוצאה פיננסית?". לסיכום הדיון>>

  • חוברת סיכום פעילות תשע"ח עלתה לאתר. לקריאה לחצו כאן˂˂


 לכל ה​ודעות הפורום >>