​​*תכנית הלימודים כפופה לשינויים

*לאור רפורמה בלימודי חשבונאות שנכנסה לתוקף באוקטובר 2020, תכנית הלימודים בחשבונאות נדרשת לקבל אישור מחדש על ידי מועצת רואי חשבון. הנ"ל כפוף לקבלת האישור האמור.