שנת ההשלמה מותאמת לדרישות מועצת רואי החשבון, וכוללת הערכות לבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית ובנושא ביקורת חשבונות. לימודי שנת ההשלמה במרכז הבינתחומי הרצליה, לקראת הבחינות הסופיות של מועצת רואי חשבון במושב קיץ 2022, ייפתחו בתאריך 22.08.2021.  

 

ימי הלימוד בשנת ההשלמה יהיו ימי ראשון (יום מלא), ימי שלישי (אחר הצהריים) וימי שישי (חצי יום)- בכפוף לשינויים והשלמות.


בטרם תחילת שנת הלימודים יתכן ויתקיימו מספר ימי הכנה מרוכזים. מועדים מדויקים יפורסמו בהמשך.


 

שכר הלימוד לשנת ההשלמה הינו 23,500 ש"ח.


בוגרי התכנית בחשבונאות בבית ספר אריסון למנהל עסקים בבינתחומי השיגו את שיעורי המעבר הגבוהים ביותר בארץ בבחינת ההסמכה של מועצת רואי החשבון (משרד המשפטים) בנושא "חשבונאות פיננסית מתקדמת" (יולי 2020). שיעור המעבר של בוגרי התכנית, עומד על 98%, זאת אל מול שיעור המעבר הארצי העומד על 84%. מדובר בשנה השלישית ברציפות בה זוכים בוגרי התכנית בחשבונאות בבינתחומי בשיעורי המעבר הגבוהים ביותר בארץ בבחינה זו.חדש! שנת השלמה בחשבונאות בשילוב תואר שני בכלכלה פיננסית

סטודנטים שירשמו לתואר שני בכלכלה פיננסית בשנת הלימודים תש"פ ובמקביל לשנת ההשלמה בחשבונאות יהיו זכאים לפטור משכר הלימוד בגין שנת ההשלמה בחשבונאות.

*חשוב לציין, סטודנטים שלא יסיימו את לימודיהם בכלכלה פיננסית ידרשו לשלם את מלוא שכ"ל עבור שנת ההשלמה ואת החלק היחסי בגין התואר השני ע"פ תקנון הפסקת לימודים.


לפרטים נוספים אודות התואר השני בכלכלה פיננסית >>

לפרטים נוספים לרישום לשנת ההשלמה ניתן לפנות בטלפון 09-9527675 או במייל gili.braunstein@idc.ac.il

 

להלן נתונים על שיעורי המעבר של בוגרי הבינתחומי בשנים האחרונות ביחס לממוצע הארצי:

 

חשבונאות פיננסית מתקדמת​ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

הבינתחומי
 הרצליה​
​ארצי​הבינתחומי הרצליה​ארצי
2020
​98%
​84%
86%
67%
2019
86%
51%
85%
46%
2018
​69%
​40%
​93%
​57%
2017​
83%​
60.3%​98%68%
2016​92%​​
​76.52%​​89.7%​​65.81%​
201591.5%​​69.79%​76.6%​65.41%
201497.4%​81.36%​​ 86.8%​59.87%​
201393.5%​81.99%​​ 85.5%​50.81%​
201296.2%​
82.39%​​ 73.1%​51.22%​

​להלן נתונים על שיעור המעבר של בוגרי הבינתחומי ביחס למוסדות לימוד אחרים בבחינות המועצה - אביב 2019:


​חשבונאות פיננסית מתקדמת
​ביקורת חשבונות
המרכז הבינתחומי הרצליה
​86%
​85%
​אוניברסיטת בן גוריון
​78%
​76%
​אוניברסיטת תל אביב
​75%
​75%
​האוניברסיטה העברית
​74%
​72%
​המרכז האקדמי רופין
​67%
​56%
​אוניברסיטת חיפה
​50%
​46%
​אוניברסיטת בר אילן
​36%
​45%

(*) לאור הרפורמה בלימודי החשבונאות שאושרה על ידי משרד המשפטים, שנת ההשלמה תתקיים עד שנת הלימודים תשפ"ג (כולל).