אודות תכנית רבין למנהיגות

מטרתה של תכנית רבין למנהיגות הינה להכשיר סטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה למנהיגות ערכית במגזר החברתי-ציבורי בישראל, מתוך מטרה לקדם את מדינת ישראל אל עבר השגת היעד של חברת מופת.

 


 

תכנית רבין למנהיגות RLP – Rabin Leadership Program  מקנה לסטודנטים לתואר ראשון, מכל בתי הספר במרכז הבינתחומי הרצליה, כלים תיאורטיים והתנסות מעשית בהנהגת והנעת פעילות חברתית-קהילתית-חינוכית, תוך ליווי צמוד וקבלת משוב מתמשך על פעולתם.

הסטודנטים שישתתפו בתכנית ייבחרו בקפידה בסיום שנת הלימודים השנייה שלהם במרכז הבינתחומי, (בבית ספר למשפטים- התכנית פתוחה גם לסטודנטים שסיימו שנה ג') ולאחר מכן יעברו ביחד תכנית חדשנית של שני סמסטרים (ושתי סדנאות במהלך שנה"ל) בנושא מנהיגות, במקביל להמשך לימודיהם הרגילים.

 

בהלימה עם עקרונות המרכז, התכנית הינה בינתחומית במהותה, מתוך אמונה שמנהיגות חברתית נכונה חייבת לשאוב השראה מתחומי ידע שונים ומגוונים, הבנה עמוקה של תהליכים אנושיים-חברתיים, והתמודדות עם לחצים תקשורתיים ופוליטיים תוך התבססות על מטען ערכים הולם. על בסיס ההנחה כי מנהיגות מתפתחת מתוך עשייה והתנסות מעשית, יושם דגש בתכנית  על החיבור שבין תיאוריה למעשה ומתוך כך גם על השלבים להפיכת רעיון ויוזמה לפעילות חברתית משמעותית. לאורך התכנית, יושם דגש על ליווי והנחיה תוך כדי פעולה, מתוך כוונה שחלק גדול מתהליך הלמידה של משתתפי הקורס יתבסס על התנסות מעשית תוך ניתוח ומשוב על פעילותם בפרויקטים השונים.

 

על מנת ליישם עקרונות אלו בתכנית, יהיה שילוב בין ההרצאות התיאורטיות למפגש ולמידה מתהליכים ופרויקטים קיימים הבולטים בתרומתם לקידום החברה בישראל. בשיתוף עם הדמויות והמנהיגים המובילים את אותם פרויקטים ובסיוע יזמים חברתיים וליווי אישי של סגל התכנית ישובצו הסטודנטים לצוותי עבודה שיקימו ויובילו פרויקט חברתי-חינוכי תוך ניתוח והבנה של תהליכים, מבנים ודרכי הנעה והובלה. תוצאות הליווי והניתוח של כל פרויקט יידונו במסגרת מפגשים עם כלל הסטודנטים וסגל התכנית על מנת לאפשר הפריה הדדית וחשיפה מרבית לניסיון המצטבר.


 

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהל התכנית,
רונן דרורי במייל: RLP@idc.ac.il
או בטלפון: 09-9527689; 053-2776232