הגשת מועמדות לתכנית:

להלן המסמכים המבוקשים (יש להגיש בקובץ Word אחד):

  1.  קורות חיים ופירוט לגבי רקע וניסיון מנהיגותי - בקובץ WORD
  2.  חיבור של עמוד אחד המפרט מדוע הסטודנט מעוניין להתקבל לתכנית - בקובץ WORD
  3.  שתי המלצות מגורמים תעסוקתיים\אקדמיים\צבאיים\התנדבותיים
  4.  גיליונות ציונים של שנה א' ו-ב'
  5.  תמונת פספורט

 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי עם ראש התכנית והצוות האקדמי.

*לתשומת ליבכם, ניתן להשתתף בתכנית מנהיגות אחת מבין ארבע התכניות: תכנית ZELL ליזמות, תכנית ארגוב, צבי מיתר ותכנית רבין למנהיגות.

* במהלך אותה שנת לימודים, סטודנט רשאי לקחת חלק לכל היותר בתכנית כלל-קמפוסית אחת ובתכנית מיוחדת בית ספרית אחת. 


ניתן להגיש את המסמכים הרלוונטיים כמפורט בדרישות הקבלה לכתובת המייל
: RLP@idc.ac.ilבכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהל התכנית, רונן דרורי במייל: rdrori@idc.ac.il   
או בטלפון: 09-9527689 ; 053-2776232