הגשת אבחונים בתחום ליקויי למידה


בעמוד זה תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש אודות הגשת אבחונים


 

 • סטודנטים המעוניינים להיות מוכרים כלקויי למידה ולקבל תנאים מותאמים בבחינות, מחויבים לעבור אבחון באמצעות מת"ל – מערכת תפקודי למידה (פירוט בהמשך). זאת, גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים קודמים.
 • סטודנטים הסבורים שהם בעלי הפרעת קשב וריכוז ואשר לא אובחנו בעבר ככאלה, חייבים לפנות לפסיכיאטר או נוירולוג מומחה בתחום הפרעות קשב אצל מבוגרים. האבחון חייב לכלול את הערכת המומחה באשר לחומרת ההפרעה!
 • הפרעת קשב וריכוז כשלעצמה אינה נחשבת לקות למידה. קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב וריכוז מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב והריכוז פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז). לפיכך, הסטודנט בעל הפרעת הקשב והריכוז חייב לעבור אבחון מת"ל במקביל לאבחון הרפואי.
 • במזכירות השירות הפסיכולוגי מצויה רשימה של מכוני אבחון של הפרעות קשב וריכוז ופסיכיאטרים/נוירולגים המומלצים על ידינו. למי שטרם אובחן – מומלץ מאד לפנות לאבחון לאחד מהמכונים או המומחים המצוים ברשימה זו! לקבלת הרשימה המעודכנת נא לפנות למזכירת השירות, גב' שירלי מולדובן 09-9602872.


 

יישקל  אי חיוב באבחון מת"ל אך ורק במקרים החריגים הבאים:

 1. מועמדים או סטודנטים שקיבלו מבחן מותאם או תנאי בחינה מותאמים בבחינה הפסיכומטרית 
  מוזמנים להגיש אישור על כך (יחד עם האבחון שלהם) ואם אלו יימצאו מספקים – הם לא יחויבו
  לעבור אבחון מת"ל.
 2. סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמי מוכר ובו קיבלו תנאי בחינה מותאמים, יכולים להגיש את האבחון בצירוף האישור על התנאים המותאמים שקיבלו במוסד הקודם בו למדו. במידה ואלו יימצאו מספקים - לא יחוייבו לעבור מת"ל.
 3. סטודנטים הסובלים, בנוסף ללקויי למידה, גם מבעיות רפואיות או פיזיות (לדוגמא: קשיי ראייה או שמיעה, סינדרומים נוירולוגיים) ובידם אבחונים קודמים אודות ליקויי למידה, מתבקשים להגישם למזכירות השירות הפסיכולוגי על מנת לבדוק את קבילותם. אם הם יימצאו קבילים, הם לא יחויבו לעבור אבחון מת"ל.
 4. מספר שבועות לאחר הגשת האבחון יקבל הסטודנט ממחלקת בחינות מכתב המפרט את התנאים המותאמים שאושרו לו. במידה והמכתב מתעכב, על הסטודנט לפנות לבירור הנושא באמצעות רכזת המסלול שלו.


 

הסבר אודות מת"ל

מת"ל הינה מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים, שפותחה ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה לצורך אבחון מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים שכבר לומדים בהם, המבקשים להיבחן בתנאי בחינה מותאמים ו/או לקבל סיוע בלימודים בגין לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז. מטרת האבחון היא קביעת הזכאות להתאמות בבחינות הנערכות במוסדות להשכלה גבוהה, ומתן המלצות באשר לסוגי ההתאמות הנדרשות.


האבחון באמצעות מת"ל מיועד לבני 16 עד 30 השולטים בעברית ברמה של שפת אם. בשלב זה המערכת אינה מתאימה לאבחון תפקודים שפתיים בקרב נבדקים שאינם שולטים בעברית ברמה של שפת אם. במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם דוברי רוסית שעלו לישראל לפני סוף כיתה ז' או נמצאים בישראל יותר מ-10 שנים.
תהליך האבחון במת"ל כולל שלוש פגישות ומתבצע במרכזים שונים ברחבי הארץ.


 

מרכזי מת"ל

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות בירושלים טל' 02-6759584
מכון יהל, אוניברסיטת חיפה 04-8249022
אוניברסיטת תל-אביב 03-6405449
מכון בן דרור, רמת השרון 03-5493862
מל"ל, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 09-7781126
אוניברסיטת תל אביב 03-6405449
מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, 03-6901634
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה 08-8588139
מכללת תל חי 04-6900814

לפרטים נוספים אודות מת"ל נא לפנות למכון אלה, המרכז הארצי לבחינות והערכה:
טלפון: 02-6759584 או באתר >>

 

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל:

סטודנטים שאינם מתאימים לאבחון באמצעות מת"ל (למשל, סטודנטים ששפת אמם אינה עברית) מתבקשים לפנות למזכירת השירות הפסיכולוגי, גב' שירלי מולדובן בטלפון 09-9602872 או במייל
smoldovan@idc.ac.il, לצורך הפניה לאבחון אצל מאבחן המקובל על הבינתחומי הרצליה. המרכז שומר על זכותו שלא להתחשב באבחונים שנעשו ללא קבלת אישור מראש!

מועד הגשת האבחונים:

סטודנטים לקויי למידה מתבקשים להגיש את האבחונים שבידיהם מיד עם תחילת לימודיהם בבינתחומי הרצליה, כלומר בתחילת המכינות השונות, אם הם משתתפים בהן, או בתחילת שבוע ההיכרות (המתקיים בשבוע שקודם לפתיחת שנת הלימודים). ניתן להגיש אבחונים במהלך הסמסטר הראשון עד חמישה שבועות לפני תום הסמסטר. סטודנטים שיגישו אבחונים באיחור, יקבלו תנאים מותאמים בסמסטר העוקב בלבד.
את האבחונים יש להגיש במזכירות השרות הפסיכולוגי (בניין רדזינר - קיימות, קומה 1.5, גישה דרך מדרגות החירום מקומה 1 או 2) לידי גב' שירלי מולדובן בטלפון 09-9602872 או במייל smoldovan@idc.ac.il