הגשת אבחונים בתחום ליקויי למידה


בעמוד זה תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש אודות הגשת אבחונים


 

תנאי בחינה מותאמים


 

הבינתחומי הרצליה מאפשר לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה להיבחן בתנאי בחינה מותאמים.  מטרת התנאים המותאמים היא לצמצם ככל שניתן את השפעת ליקויי הלמידה על הביצוע בעת הבחינה, בקרב אותם סטודנטים המאובחנים כלקויי למידה. זאת תוך שמירה על מהימנות הבחינה ותקפותה. לפיכך, התנאים המותאמים הניתנים בבינתחומי הרצליה ללקויי הלמידה הם אך ורק כאלו שאינם משנים בצורה מהותית את אופי הבחינה, היקף החומר הנכלל בה, או מהות הדרישה מהנבחנים (למשל: הבנה, יישום וכד'). קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחונים מתאימים לדיקאן הסטודנטים.


 

שימו לב! קבלת תנאים מותאמים מותנית בכך שיוכח באבחון שליקוי הלמידה או הפרעות הקשב והריכוז פוגעים במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז).


תנאי הבחינה המותאמים הנפוצים ביותר בבינתחומי הרצליה הם: הארכת זמן בבחינה, הדפסה בעת בחינה, שימוש בדף נוסחאות ובמחשבון, שמיעת הבחינה באנגלית באמצעות המחשב, והתעלמות משגיאות כתיב בעת מתן ציון או הערכה.


במקרים חריגים יאושר לסטודנטים להכתיב את בחינותיהם לכותב ניטרלי. סטודנטים שאושר להם על ידי דיקן הסטודנטים להכתיב את הבחינות לכותב ניטרלי יחוייבו בתשלום המכסה את עלויות הכותב.


תכנת הקראה באנגלית

סטודנטים שנמצאו זכאים לתנאי המותאם של שמיעת הבחינות באנגלית באמצעות תוכנת הקראה במחשב חייבים להתאמן מראש בשימוש בה באמצעות לומדת הדרכה. ניתן להוריד גירסה חינמית של טקסטאלאוד לעשרים יום למחשב האישי, או לקנות את התכנה (רשיון בלתי מוגבל עבור מחשב אחד), עם אפשרות רכישת קול "אנושי".


האחריות על האימון בשימוש בתכנה היא על הסטודנט בלבד! לא תתאפשר קבלת הדרכה בשימוש בתכנה בעת הבחינה עצמה. מי שזקוק לסיוע באימון בשימוש בתכנה יוכל לקבל סיוע מחונך ייעודי לנושא (יש לפנות בבקשה לקבלת הסיוע לגב' שירלי מולדובן).


חשוב! אם הסטודנט מוותר על תנאי מותאם זה, עליו להודיע זאת במייל למנהל בחינות
(bhinot@idc.ac.il), מידית עם קבלת המכתב המפרט את תנאיו המותאמים, אחרת בקורסי אנגלית שנה א', הוא ישובץ אוטומטית לבחינה במעבדת מחשבים.


בבחינות הנערכות בשפה האנגלית (למעט קורסי אנגלית של שנה א'), יש להודיע במייל למנהל בחינות (bhinot@idc.ac.il) עד שבוע לפני מועד הבחינה, באם הסטודנט מעוניין להשתמש בתוכנת ההקראה.


 


 

 • סטודנטים המעוניינים להיות מוכרים כלקויי למידה ולקבל תנאים מותאמים בבחינות, מחויבים לעבור אבחון באמצעות מת"ל – מערכת תפקודי למידה (פירוט בהמשך). זאת, גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים קודמים.
 • סטודנטים הסבורים שהם בעלי הפרעת קשב וריכוז ואשר לא אובחנו בעבר ככאלה, חייבים לפנות לפסיכיאטר או נוירולוג מומחה בתחום הפרעות קשב אצל מבוגרים. האבחון חייב לכלול את הערכת המומחה באשר לחומרת ההפרעה!
 • הפרעת קשב וריכוז כשלעצמה אינה נחשבת לקות למידה. קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב וריכוז מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב והריכוז פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז). לפיכך, הסטודנט בעל הפרעת הקשב והריכוז חייב לעבור אבחון מת"ל במקביל לאבחון הרפואי.
 • במזכירות השירות הפסיכולוגי מצויה רשימה של מכוני אבחון של הפרעות קשב וריכוז ופסיכיאטרים/נוירולגים המומלצים על ידינו. למי שטרם אובחן – מומלץ מאד לפנות לאבחון לאחד מהמכונים או המומחים המצוים ברשימה זו! לקבלת הרשימה המעודכנת נא לפנות למזכירת השירות, גב' שירלי מולדובן 09-9602872.


 

יישקל  אי חיוב באבחון מת"ל אך ורק במקרים החריגים הבאים:

 1. מועמדים או סטודנטים שקיבלו מבחן מותאם או תנאי בחינה מותאמים בבחינה הפסיכומטרית 
  מוזמנים להגיש אישור על כך (יחד עם האבחון שלהם) ואם אלו יימצאו מספקים – הם לא יחויבו
  לעבור אבחון מת"ל.
 2. סטודנטים שלמדו בעבר במוסד אקדמי מוכר ובו קיבלו תנאי בחינה מותאמים, יכולים להגיש את האבחון בצירוף האישור על התנאים המותאמים שקיבלו במוסד הקודם בו למדו. במידה ואלו יימצאו מספקים - לא יחוייבו לעבור מת"ל.
 3. סטודנטים הסובלים, בנוסף ללקויי למידה, גם מבעיות רפואיות או פיזיות (לדוגמא: קשיי ראייה או שמיעה, סינדרומים נוירולוגיים) ובידם אבחונים קודמים אודות ליקויי למידה, מתבקשים להגישם למזכירות השירות הפסיכולוגי על מנת לבדוק את קבילותם. אם הם יימצאו קבילים, הם לא יחויבו לעבור אבחון מת"ל.
 4. מספר שבועות לאחר הגשת האבחון יקבל הסטודנט ממחלקת בחינות מכתב המפרט את התנאים המותאמים שאושרו לו. במידה והמכתב מתעכב, על הסטודנט לפנות לבירור הנושא באמצעות רכזת המסלול שלו.