תנאי בחינה מותאמים

הבינתחומי הרצליה מאפשר לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה להיבחן בתנאי בחינה מותאמים.  מטרת התנאים המותאמים היא לצמצם ככל שניתן את השפעת ליקויי הלמידה על הביצוע בעת הבחינה, בקרב אותם סטודנטים המאובחנים כלקויי למידה. זאת תוך שמירה על מהימנות הבחינה ותקפותה. לפיכך, התנאים המותאמים הניתנים בבינתחומי הרצליה ללקויי הלמידה הם אך ורק כאלו שאינם משנים בצורה מהותית את אופי הבחינה, היקף החומר הנכלל בה, או מהות הדרישה מהנבחנים (למשל: הבנה, יישום וכד'). קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחונים מתאימים לדיקאן הסטודנטים.


שימו לב! קבלת תנאים מותאמים מותנית בכך שיוכח באבחון שליקוי הלמידה או הפרעות הקשב והריכוז פוגעים במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז).
תנאי הבחינה המותאמים הנפוצים ביותר בבינתחומי הרצליה הם: הארכת זמן בבחינה, הדפסה בעת בחינה, שימוש בדף נוסחאות ובמחשבון, שמיעת הבחינה באנגלית באמצעות המחשב, והתעלמות משגיאות כתיב בעת מתן ציון או הערכה.