מטרות תכנית שורשים: 
 • חשיפה של נכי צה"ל לאקדמיה.
 • להעניק כלים לפיתוח מקצועי ולהעשרה עצמית כחלק מתהליך השיקום.
 • השתלבות בלימודים אקדמיים למשתתפים מתאימים.


קהל היעד:
פצועי צה"ל בעלי זכאות לתעודת בגדות מלאה. 

ליווי ותמיכה: משתתפי התכנית ישתתפו במפגשים קבוצתיים לליווי ולהקניית מיומנויות למידה וכן יקבלו חונכות אקדמית. 


לימודים בתכנית: השתתפות ונוכחות מלאה בשני קורסים אקדמיים ובסיומם בחינה. משתתפי תכנית שורשים יישתלבו בקורסים האקדמיים ככל הסטודנטים וייהנו מכל מה שיש לקמפוס הבינתחומי הרצליה להציע לסטודנט.


בחירת קורסי הלימוד: בחירת הקורסים מתוך רשימת הקורסים הייעודיים תעשה בשיתוף מרכז הנגישות ועל-פי הקורסים הנלמדים בסמסטר ב' תש"ף בבינתחומי הרצליה.


ניהול התכנית: 

מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה ודקנאט הסטודנטים בבינתחומי הרצליה.


מועד פתיחה:

מרץ 2020, סמסטר ב' תש"ף.


מועדים חשובים:

יום היכרות ואוריינטציה למתקבלים לתכנית- יתקיים בין 1-20 לחודש מרץ 2020 (מועד סופי יתפרסם בהמשך)

תחילת לימודים סמסטר ב' תש"ף בבינתחומי הרצליה: 22.3.20

סיום סמסטר ב' תש"ף בבינתחומי הרצליה: 3.7.20

תקופת בחינות סמסטר ב' תש"ף: 3.7.20-30.9.20


בסיום תכנית שורשים:

תעודת בוגר שורשים תינתן למשתתפי שורשים אשר השלימו:

 •  ציון עובר בקורסים על פי תקנון המרכז הבינתחומי 
 •  השתתפות מלאה בקורסים על פי תקנון המרכז הבינתחומי


הרשמה לתכנית:

 1.  הגשת מועמדות לתכנית שורשים תתבצע עד תאריך: 31.12.19
 2.  מועד אחרון להרשמה מאוחרת הוא 5.1.19 (תינתן עדיפות לנרשמים עד למועד הראשון)

תהליך ההרשמה כולל: 
 1.  מילוי טופס רישום 
 2.  מכתב פניה מהמועמד 
 3.  מכתב הנחיה להמלצה לקבלה לתכנית שורשים
 4.  ראיונות קבלה: במהלך ינואר 2020. 
 5.  קבלה לתכנית שורשים: הודעת קבלה לתכנית עד תחילת פברואר 2020
 6.  תשלום על סך 100 ₪ (התשלום יתבצע רק לאחר הודעה בדוא"ל על קבלה לתכנית שורשים ועד לשבוע מיום הודעת הקבלה) 
 7.  חתימה על הצהרת מחויבות להשתתפות בתכנית במלואה (רק לאחר הודעה בדוא"ל על קבלה לתכנית שורשים ועד שבוע מיו םרבלת הודעת הקבלה)
לתשומת לבכם:

 • מספר המשתתפים בתכנית שורשים מוגבל וייקבע בשיקלול נתונים ולפי שיקול דעת מקצועי של צוות מרכז הנגישות והדיקאנט המנהל את התכנית במרכז הבינתחומי הרצליה.
 • מידע הנוגע ללימודים אקדמיים לבוגרי תכנית שורשים יינתן במפגש המתעניינים.
 • המסיימים את שני הקורסים בהצלחה, יכולים להמשיך בלימודים בבינתחומי הרצליה, בכפוף לקבלה ללימודים.
 • בוגרי תכנית שורשים אשר יתקבלו ללימודי תואר במרכז הבינתחומי הרצליה יחויבו בשכר לימוד מלא ע"פ התנאים המפורסמים באתר הבינתחומי הרצליה.
 • משתתפי התכנית יזכו למעמד של סטודנט שלא מן המניין על מנת שיוכלו להיבחן ולהיות שייכים למוסד, ויקבלו תעודת סטודנט.
 • אנו ממליצים להשתתף ביום הפתוח ללימודי תואר ראשון במרכז הבינתחומי הרצליה אשר יתקיים בתאריך ה-10/1/2020