ולת"ם


 

סטודנט שזומן למילואים וברצונו להגיש ולת"ם, יפנה למשרד הדיקאנט, לשיר פאר.
ולת"ם ניתן להגיש כאשר מספר ימי השירות הוא לפחות 6, ולא יאוחר מ - 30 יום טרם מועד היציאה למילואים.

על הסטודנט להצטייד בפנייתו בצו קריאה, מערכת השעות ולוח מבחנים (במידה והמילואים מתקיימים בתקופת בחינות).

חשוב לדעת: על כל סטודנט להודיע ליחידתו על היותו סטודנט זאת ע"י שליחת טופס אישור לימודים למשרד הקישור ביחידה.

בשנת הלימודים בפועל (אוקטובר-יוני), מספר ימי המילואים הניתנים לסטודנט לא יעלה על 21 יום.